Skip til primært indhold

Arbejdsmiljø og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde, arbejdsmiljøcertificering og samarbejdsstruktur på OUH.

På OUH prioriterer vi arbejdsmiljøet højt og et godt arbejdsmiljø er noget vi skaber sammen. Det gode arbejdsmiljø handler om, at vi kan udføre vores arbejde i sikre og sunde rammer med de rigtige hjælpemidler. Vi skal passe på os selv og hinanden, så vi kan gøre vores bedste for vores patienter. Arbejdsmiljø er og skal være tænkt ind i alt, hvad vi gør på vores arbejdsplads. For at gøre det mere konkret har vi på OUH en arbejdsmiljøorganisation, der arbejder systematisk med arbejdsmiljøet – på alle niveauer.

Arbejdsmiljøorganisationen er en del af MED. MED er det formelle samarbejdsorgan mellem ledere og medarbejdere, hvor medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø er nøgleordene i samarbejdet.

 • Hovedudvalget (HU) er det øverste udvalg. Her bliver Region Syddanmarks overordnede personale- og arbejdsmiljøpolitikker blandt andet til.
 • Fælles MED-Udvalg (FMU) varetager de forhold, der går på tværs af vores arbejdsplads på OUH.
 • De lokale MED-Udvalg (LMU) tager sig af de nære ting, som foregår i det daglige i de enkelte afdelinger. 
 • Arbejdsmiljøgrupperne arbejder med dét, der har betydning for netop DIT arbejdsmiljø, der hvor DU arbejder. I arbejdsmiljøgruppen er der en arbejdslederrepræsentant en arbejdsmiljørepræsentant.

Få en kort introduktion til arbejdsmiljøarbejdet og samarbejdsstrukturen på OUH i animationsvideoen herunder.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

OUH's arbejdsmiljøpolitik

Formålet med arbejdsmiljøpolitikken er at beskrive OUH's visioner for arbejdsmiljøet.

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

 

OUH er en sund arbejdsplads, hvor det prioriteres i fællesskab at arbejde visionært med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøarbejdet understøtter OUH's kerneopgave og det strategiske arbejde med ”Patienten Først” og ”Medarbejderskabet på OUH”. At kunne sætte patienten først kræver en sund organisation med fokus på trivsel, gode arbejdsgange og en sund økonomi. Der er en tæt sammenhæng mellem patienttilfredshed og medarbejdere, der trives.

På OUH er det både i patientarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet en fælles opgave at arbejde med løbende forbedringer.

Lederne på OUH har sammen med medarbejderne et ansvar for at sikre et så højt trivselsniveau som muligt. 

OUH’s arbejdsmiljøpolitik supplerer arbejdsmiljøpolitikken for Region Syddanmark og peger frem mod det nye OUH og Svendborg som specialsygehus. Målet er, at ingen kendte arbejdsmiljøproblemstillinger skal bringes med ind i det nye OUH.

På OUH ønsker vi et arbejdsmiljø, hvor vi i fællesskab og samarbejde vil:

 • fremme et sundt arbejdsmiljø for alle ansatte på OUH.
 • eliminere farer og reducere arbejdsmiljørisici samt løbende vurdere arbejdets muligheder.
 • overholde gældende love og regler.
 • konsultere og inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet.
 • udarbejde løbende forbedringer af arbejdsmiljøledelsessystemet.  

Arbejdsmiljøledelsessystemet

OUH’s arbejdsmiljøhåndbog beskriver organiseringen af og ansvaret for arbejdsmiljøet på OUH, og er grundlaget for det praktiske arbejdsmiljøarbejde, herunder den løbende evaluering af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet.

Organisationens opgaver og ansvar

 • Direktionens opgaver og ansvar er, at vedtage OUH's arbejdsmiljøpolitik.
 • HR Arbejdsmiljøs opgaver og ansvar er at sikre, at direktionen har godkendt OUH’s arbejdsmiljøpolitik.

Dokumentation

 • Arbejdsmiljøpolitikken har været i høring ved arbejdsmiljøudvalget og Fælles MED-Udvalg (FMU) inden vedtagelse i direktionen.
 • Arbejdsmiljøpolitikken er vedtaget af direktionen den 03.08.2020.
 • Udarbejdet af HR Arbejdsmiljø
APPFWU02V