Skip til primært indhold

Blodtryksklinikken kaldes også hypertensions-klinikken

Forhøjet blodtryk (kaldet hypertension) er meget hyppigt forekommende i den danske befolkning.

Man kan have hypertension uden at have symptomer, men der er risiko for senfølger i form af blodpropper i hjerte og hjerne, nyreskade, samt hjerneblødning.
Blodtrykket bør derfor reduceres, og ofte opnås det kun ved hjælp af blodtrykssænkende medicinsk behandling.

Hypertensionsklinikken modtager følgende patienter:

  • Patienter med utilfredsstillende blodtrykskontrol trods behandling med mindst tre slags blodtryks-sænkende medicinske præparater.
  • Mistanke om hypertension på grund af anden sygdom, fx hormonforstyrrelser eller en forsnævring af nyrernes blodkar. En sådan mistanke opstår ved lavt kalium-niveau i blodet, svær hypertension i ung alder, eller faldende nyrefunktion som følge af blodtryksbehandlingen.
  • Patienter modtages fra hele Region Syddanmark, enten ved direkte henvisning fra egen læge, eller via de øvrige sygehuse i regionen. Patienter med samtidig sukkersyge varetages primært af Steno Diabetes Center Odense.
    Forløb

Et forløb i hypertensions-klinikken starter med blod- og urinprøver, efterfulgt af besøg i endokrinologisk ambulatorium.
Her får man sit blodtryk målt af en sygeplejerske, som også giver vejledning i, hvad man selv kan gøre for at få et lavere blodtryk.
Der foretages herefter en undersøgelse ved en læge, hvor der lægges plan for det videre forløb. En sådan plan omfatter som regel supplerende undersøgelser og en justering af den medicinske behandling.

Det ambulante forløb kan suppleres med patientens egne blodtryks-målinger eller en døgnblodtryks-måling, så der fås et mere præcist billede af blodtrykssygdommen.
I tilfælde med behov for særlige undersøgelser kræves en kortvarig indlæggelse på sengeafdelingen, men oftest foregår forløbet ambulant med regelmæssige besøg i hypertensionsklinikken hos sygeplejerske og/eller speciallæge.

Hvis der imellem de ambulante besøg opstår spørgsmål eller problemer i relation til blodtrykket - eller behandlingen heraf - kan man kontakte ambulatoriet telefonisk.

Når blodtrykket er tilfredsstillende reguleret, bliver patienten afsluttet til fortsat kontrolforløb hos egen læge.

Funktionsansvarlig

Steen Joop Bonnema

Overlæge/Consultant, Professor, PhD., Dr.Med

Endokrinologisk afdeling M


65 41 34 37
APPFWU02V