Skip til primært indhold

Medarbejderskab på OUH

​Stoltheden i arbejdet er vores drivkraft - vi gør en forskel.

OUH's Medarbejderskab er resultatet af et samarbejde mellem en gruppe medarbejdere og ledere i MED-systemet. De har med Medarbejderskabet givet et fælles bud på, hvad der er vigtigt for drivkraften, arbejdsglæden og det gode samarbejde i hverdagen på OUH.

OUH's Medarbejderskab 

​Stoltheden i arbejdet er vores drivkraft. Vi skaber mening og arbejdsglæde ved at gøre en forskel for patienten.

Respekt og tillid er en forudsætning for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på OUH. Lederne møder medarbejderne tillidsfuldt, lyttende og involverende og anerkender den enkelte medarbejder for sin indsats.

OUH er en sund arbejdsplads, hvor det prioriteres i fællesskab at arbejde visionært med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Fold de 10 elementer ud her og læs mere:

Vi er nysgerrige på hinanden og bidrager til god kommunikation ved at være interesserede i andres bidrag.

Vi møder hinanden med tillid i et ligeværdigt samarbejde. Vi er ærlige og holder vores løfter til hinanden og patienterne.

På OUH lykkes vi sammen. Vi hjælper og støtter hinanden og oplever samhørighed på tværs af hospitalet. Vi er bevidste om, at vores humør smitter. Vi bidrager med godt humør og glæde – vi griner sammen.

Vi kommer alle forskellige steder fra – både uddannelsesmæssigt og personligt – og kan lære af hinanden. Vi hilser på hinanden og møder hinanden med empati, respekt og omsorg i alle faser af arbejdslivet.

Vi hører, respekterer og anerkender hinandens ideer, forslag og oplevelser.

- og deler gode historier, der bidrager til stoltheden over vores fælles arbejdsplads.

Vi rummer forskelligheder og ser mangfoldighed som en styrke. Vi finder løsninger i fællesskab med udgangspunkt i vores fælles opgave.
Vi engagerer os i kerneopgaven; både mono- og tværfagligt og på tværs af afdelinger og specialer.​

Vi er hele mennesker, og arbejds- og privatliv skal være i balance.

Vi går forrest i en spændende udvikling; fagligt, uddannelses- og forskningsmæssigt. Vi samarbejder om at skabe et stærkt fagligt miljø med mange gode indsatsområder og ydelser, der efterspørges af vores patienter og pårørende.

Vi siger til, når vi oplever noget, der ikke fungerer eller kan forbedres. En god og sikker arbejdsplads – for både ansatte og patienter er et fælles anliggende. Som medarbejdere tager vi medansvar for udviklingen og har fokus på det gode arbejdsmiljø

APPFWU02V