Skip til primært indhold

Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration er en erhvervsuddannelse vekslende mellem praktik og skoleophold. Der er fire skoleperioder undervejs i uddannelsen, og sidste skoleperiode afsluttes med en fagprøve.

Uddannelse og Kompetenceudvikling samarbejder med Tietgen om planlægning af teori- og praktikforløb.
 
OUH ansætter årligt to elever. Efter adgangsgivende EUX eller lignende, tager uddannelsen to år. Funktionsområdet Uddannelse og kompetenceudvikling varetager ansættelse af kontorelever i samarbejde med de afdelinger, der har kontoreleverne i praktik.
 
Praktikken er i to afdelinger i stabene, hvor eleverne oplæres og er tilknyttet en elevvejleder. Praktikken er struktureret med første år i en afdeling med brede administrative opgaver og sagsbehandling, hvor der introduceres til at være elev i en stor politisk styret organisation. Det andet år vil eleven specialisere sig i enten en afdeling med Økonomi og Planlægning eller HR-afdeling med tilknytning til lønfunktion. 
 
I samarbejde med elevvejlederne i afdelingerne planlægges, afvikles og evalueres praktikken, som sker i henhold til gældende uddannelsesbekendtgørelse og uddannelsesordning for kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration.

Her på OUH arbejder vi med interne uddannelsesbøger, som et led i forberedelse til kommende skoleforløb. 

Læs mere om uddannelsen her: https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/kontorhandelogforretning/kontoruddannelsen.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har fået Anne, vores 2. års elev, til at svare på dette spørgsmål

"Jeg sad med samme tanke, da jeg pludselig stod i en situation hvor jeg skulle vælge mellem to virksomheder jeg havde fået tilbudt. Det der gjorde, at jeg valgte OUH frem for den anden virksomhed var, at man kunne mærke at de gjorde ekstra meget ud af deres elever. De sørgede for, at give eleverne ekstra opgaver som er relevante for at kunne få flere erfaringer som elev. Dette er på OUH's eget initiativ, og ikke noget som skolen forventer af dem". 

Som udgangspunkt, ja. Du vil være med til at kunne beslutte hvilke afdelinger som vil passe bedst til dig. Dette tales der om til en ansættelsessamtale. 

Chancen er ret stor - med det menes, at vi som OUH er en stor organisation og derfor har brug for meget personale. I de fleste tilfælde har eleverne kunne blive ansat efter endt uddannelse hos os - dog kræver det en ledig stilling, som svarer til den nyuddannedes kvalifikationer.

Du kommer ikke ud i klinikken i din læretid som kontorelev. Eleverne er tilkoblet stabsafdelingerne. Efter endt uddannelse vil man godt kunne komme ud i en af afdelingerne, som led i et stillingsopslag. 

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Lise Lotte Hjorth Sørensen

Uddannelseskoordinator

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


6541 7993
APPFWU01V