Skip til primært indhold

Uddannelse for læger i Hudafdeling I og Allergicentret

Her har du mulighed for at arbejde med et speciale, som er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme.

Klinisk funktion

Afdelingen varetager behandlinger på såvel hovedfunktionsniveau som regionsfunktionsniveau og har højt specialiseret funktion for hereditært angioødem (HAE), kontakteksem og arbejdsdermatologi, mastocytose, udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser inklusiv insulinallergi. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger i hudsygdomme og andre hospitalsafdelinger.

Hudafdeling I og Allergicentret’s ambulatoriefunktion er aktuelt opdelt i sektioner og teams

 • Nævus spor (N1+N2)
 • Karcinom spor (K)
 • Karcinom sygepl. spor (TN-SY)
 • Operationsstue (TN-OP)
 • Venerea/Walk-in (V)
 • Venerea sygepl. spor  (V-SY)
 • Genital dermatose spor (GD)
 • Hidrosadenitis sygepl. spor (HS-SY)
 • Sved spor (SVED)
 • Non ablativ laser/IPL, farvestoflaser (VAS)
 • Non ablativ laser sygepl. spor (SY-V)
 • Kirurgisk laser (KIR)
 • Hår-IPL sygepl. spor (Hår-SY)
 • Bio spor (1+2+3)
 • Kontaktdermatit/arbejdsdermatologi (EK1+2)
 • Genodermatose (BG 1+2)
 • Hereditær angioødem (HAE1+2)
 • Bindevævssygdomme/bulløsesygdomme (BB spor)
 • Immunologiske sår (Sår)
 • Psoriasis
 • Atopisk eksem
 • Ny spor (NY1+2)
 • Kompliceret/uafklaret ambulant forløb (DK1+2+3)
 • Ukompliceret ambulant forløb (spor1+2+3)
 • AC – prov. og AC-penicillin
 • AC1-3
 • Mastocytose spor (M spor)                           

Værktøjer til at komme godt ind i dermatologien

Når du er helt ny i dermatologien, kan det godt virke uoverkommeligt. Dermatologien er nemlig et stort speciale og på medicinstudiet fylder dermatologien ikke ret meget. Så hvor skal du lige begynde?

Nedenfor er der angivet nogle brugbare værktøjer og opslagsværker, som kan hjælpe dig med at få overblik over flere af hudsygdommene.

De hudsygdomme, som fylder mest i klinikken, og som du hurtigt kommer til at støde på i løbet af din introduktionsuddannelse, er anført nedenfor. Læs derfor gerne op på disse sygdomme som noget af det første inden du dykker ned i de mere sjældne hudsygdomme. Det forventes, at introlæger ved start på afdelingen er bekendt med dermatologi svarende til niveauet af lærebogen i Dermatologi. Under ansættelsen kan der suppleres med engelsk sproget litteratur/ lærebøger f.eks. Bolognia, Rook.

De hyppigste hudsygdomme

 • Atopisk eksem
 • Psoriasis
 • Nældefeber
 • Eksemer
 • Medicinsk udløste reaktioner
 • Seksuelt overførte sygdomme

Værktøjer til at komme godt ind i dermatologien

 • Lægebogen fra medicinstudiet
 • Afdelingens instrukser
 • Dermnet: https://dermnetnz.org/topics
 • Dermnet quiz: https://dermnetnz.org/quizzes
 • https://www.visualdx.com/
 • https://www.uptodate.com
 • Billedearkiver:
  https://dermnetnz.org/image-library
  http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/atlas/index.html
 • Litt’s drug eruption (brugbar ved mistanke om medicinskudløste udslæt)

Vi har fokus på din uddannelse

På Hudafdeling I har vi sammensat et engageret hold bestående af uddannelsesansvarlig overlæge, uddannelseskoordinerende yngre læge, ledende overlæge, skemalægger samt repræsentant fra uddannelseslæger, som arbejder for at sikre progressiv læring under din ansættelse.

Alle afdelingens læger fungerer som daglige kliniske vejledere og deltager i praktisk vejledning, supervision og kompetencevurdering.

Hver uddannelseslæge vil blive tildelt en hovedvejleder (speciallæge), der sammen med uddannelseslægen er ansvarlig for planlægning, gennemførelse og dokumentation for afholdte samtaler, samt udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan.

 • Ambulant kontrol af blandede dermatologiske patienter – herunder også patienter med kroniske hudlidelser i systemisk behandling (Intro-/HU-læger)
 • Kontrol af patienter med et kompliceret/uafklaret ambulant forløb (HU-læger)
 • Ambulant kontrol af patienter med non-melanom hudkræft, non melanom hudkræft screening af organtransplanterede og nævus kontrol (intro-/HU-læger). Der vil være mulighed for at operere i mindre omfang (HU-læger)
 • Vurdering af nyhenviste patienter (HU-læger)
 • Vagtfunktion (Intro-/HU-læger)
 • Assistancer på patienter indlagt på andre afdelinger på OUH (Intro-/HU-læger) - dette varetages oftest i vagten
 • Funktion i Allergicentret af to måneders varighed mhp. introduktion til type1 allergi inkl. udredning af penicillinallergi og varetagelse af provokationsundersøgelser af lægemidler og fødevarer (intro læger) 
APPFWU01V