Skip til primært indhold

Onkologisk Ambulatorium 2

Vi behandler patienter tilknyttet G-, M- og Q-team

I Ambulatorium 2 møder patienter til information om behandlingsplaner, medicinsk kræftbehandling samt opfølgende kontroller efter endt behandling.

Vi har også patienter, som efter operation får forebyggende medicinsk behandling. Patienter med godartede sygdomme ses ligeledes i ambulatoriet.

 

Forud for første fremmøde tilsendes tid samt spørgeskema som udfyldes og medbringes. Skemaer kan også udfyldes elektronisk.

Det kan være en god ide at medbringe en nærtstående person samt skrive evt. spørgsmål ned.

Ofte planlægges blodprøvetagning, røntgenundersøgelser m.v. forud for et ambulant fremmøde - information herom gives særskilt.

Der arbejdes hele tiden på at forbedre kræftbehandlingen og afsnittet indgår derfor i mange forskningsprojekter. Som patient kan man derfor blive spurgt, om man vil deltage i et sådant. Deltagelse er altid frivilligt.

Der må i forbindelse med behandlingen påregnes ventetid, ligesom man ikke kan forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge man er ankommet.

Mobiltelefon m.v. er tilladt, blot der tages hensyn til medpatienter og pårørende. Der er gratis adgang til nettet via Region Syddanmarks "gaestenet".

Ring til din patientforløbsvejleder ved spørgsmål til selve behandlingen.

Brug ligeledes samme nummer ved aflysning/ændring af tid eller ved spørgsmål om transport og befordring, og tryk i stedet 2 for sekretær.

Hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00 - enkelte dage fra kl. 8.00 - 18.00.

Oversygeplejerske Sara Neto
Ledende overlæge Anja Ør Knudsen
Ledende lægesekretær Jannie T Hansen

Ambulatorium 2

Kløvervænget 13C, Indgang 127, stuen


APPFWU02V