Skip til primært indhold

Præsentation af og kontakt til afdelingen

Du kan altid kontakte os på vores hovednummer, telefon 65 41 1152, Sekretær vedr. spørgsmål til indkaldelsesbreve, din tid, blodprøver eller transport: 6541 2130 Patientforløbsvejleder vedr. spørgsmål til forløb, medicin eller behandling: 6541 1172, Sengeafsnit vedr. indlagte patienter eller akutte spørgsmål: 6541 1152

Kontakt til Hæmatologisk Afdeling

Du kan altid ringe til os på vores hovednummer telefon: 6541 1152.

Sekretær vedr. spørgsmål til indkaldelsesbreve, din tid, blodprøver eller transport: 6541 2130

Patientforløbsvejleder vedr. spørgsmål til forløb, medicin eller behandling: 6541 1172

Sengeafsnit vedr. indlagte patienter eller akutte spørgsmål: 6541 1152

Kløvervænget 4, indgang 90, 1. og 2. sal

Telefon: 65 41 21 30

I ambulatoriet kommer du til kontrol eller behandling, og går hjem samme dag. Ambulatoriet behandler patienter med blodkræft (leukæmi), lymfekræft (malignt lymfom), kræft i knoglemarven (myelomatose) og kroniske blodsygdomme. Behandlingen består af kemoterapi, transfusioner, antistofbehandlinger, behandling med vækstfaktor, smertebehandling med videre.

 

Kløvervænget 19

Indgang 85, stuen th. og tv.

Telefon X1: 65 41 11 52

Telefon X2: 23 47 05 67

Telefontid: Alle dage kl. 08.00-15.00 

Vi har en modtagelse, X3, hvor du typisk møder os første gang. Det er her, art du får information om den behandling, som vi kan tilbyde dig.

Kløvervænget 19, indgang 85, stuen, mf.

Telefon 65 41 1152

Telefontid: mandag-fredag kl. 8.00-15.00

 

Kløvervænget 19

Indgang 85, stuen tv.

Telefon: 65 41 11 52

Telefontid: hele døgnet

Hvis behandlingen af din sygdom kræver, at du er indlagt, vil du blive indlagt på et af vores to sengeafsnit.

Sengeafsnit X Nord har 23 sengepladser. Her behandler vi hovedsageligt patienter med lymfekræft og knoglemarvskræft.

 

Kløvervænget 19

Indgang 85, st.th.

Telefon: 65 41 11 52

Telefontid: hele døgnet

Sengeafsnit X Syd har 17 sengepladser. Her behandler vi hovedsageligt patienter med kræft i blodet.

R-laboratorium

Kløvervænget 19

Indgang 85, kælder 

Åbningstider:

Mandag-Torsdag kl. 07.35-15.00

Fredag: kl. 07.35-14.30

 

Telefon: 70 11 31 11

Telefontid: Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Afdelingsledelsen

Ditte Therkildsen, chefsygeplejerske, tlf. 28779022

Hanne Vestergaard, cheflæge, tlf. 30614789

 

Telefon: 65 41 11 72

Telefontid: mandag-fredag kl. 0830-14.00

Du kan altid ringe til os på vores hovednummer telefon: 6541 1152.

Sekretær vedr. spørgsmål til indkaldelsesbreve, din tid, blodprøver eller transport: 6541 2130

Patientforløbsvejleder vedr. spørgsmål til forløb, medicin eller behandling: 6541 1172

Sengeafsnit vedr. indlagte patienter eller akutte spørgsmål: 6541 1152

På Hæmatologisk afdeling behandler vi patienter med blodsygdomme fra hele Region Syddanmark. Vi er en universitetsafdeling under Syddansk Universitet med vores egen forskningsenhed og professorer. Som patient hos os, kan du derfor være tryg ved at vide, at du får højt specialiseret hæmatologisk pleje og behandling.

Afdelingen har ca. 230 ansatte fordelt på

Sengeafsnit, Modtagelse, Hjemmeenhed, Ambulatorium,
Sekretariat og Forskningsenhed.

Afdelingen er organiseret i to kliniske teams således, at patienter og pårørende følges af de samme læger og sygeplejersker i de enkelte afsnit.

L-teamet

Varetager behandling, pleje og kontrol af patienter med lymfeknudekræft og knoglemarvskræft.

M-teamet

Varetager behandling,  pleje og kontrol af patienter med akutte leukæmier og kroniske myeloproliferative sygdomme samt godartede blodsygdomme.

Hvem møder du i Afdeling X:

I Afdeling X er vi cirka 230 ansatte fordelt på vores to sengeafsnit, modtagelsen, ambulatoriet, hjemmeenheden, vores sekretariat og vores forskningsenhed.


Vi har forskellige faggrupper: lægesekretærer, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter, fysioterapeuter, projektsygeplejersker, ergoterapeuter og patientforløbsvejledere.

Her kan du klikke ind og se afdelingens værdier:

Hæmatologisk afdelings værdibog

Vision

Vores vision beskriver det fremtidige mål, vi stræber efter at nå som afdeling. Visionen er vores fælles, overordnede ambition og inspiration.

”Vi vil være Danmarks mest anerkendte hæmatologiske afdeling for både patienter, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

APPFWU01V