Skip til primært indhold

Forskere: Guidelines til partnerskab

Sådan kommer du i gang med at inddrage patienter og pårørende

Potentialet i samarbejdet med patienter og pårørende

Inddragelse af patienter og pårørende i forskningsprocessen er afgørende for at skabe relevante resultater. Når personer med levede erfaringer bidrager, bliver forskningen mere brugerorienteret. Denne tilgang beriger ikke kun forskningens kvalitet, men styrker også forbindelsen mellem videnskab og samfund.

Forskere, der aktivt engagerer sig i denne proces, erfarer ofte forbedret projektkvalitet samt øget patientengagement og mere effektiv formidling af resultaterne.

Desuden lægger flere patientforeninger, organisationer og fonde vægt på, at patienter og pårørende inddrages aktivt i forskningen. 

 

Værktøjer og ressourcer

For at gøre inddragelsesprocessen af patienter og pårørende mere tilgængelig, tilbyder vi en række værktøjer og ressourcer.

Vores samling inkluderer blandt andet:

  • En brochure til dig som forsker, der ønsker materiale til patient- og pårørenderepræsentanter, som ønsker at deltage i dit arbejde.
  • En oversigt over principper for et godt samarbejde med patienter og pårørende.

Disse værktøjer er udviklet som støtte til at skabe meningsfulde partnerskaber og integrere patienters og pårørendes perspektiver i forskerens arbejde.

Du kan finde vores værktøjer og ressourcer nederst på vores intranetside.

Niveauer af inddragelse

Patienter og pårørende kan inddrages på forskellige niveauer, hvilket resulterer i forskellige brugerroller. Den foretrukne type af inddragelse, afhænger af projektets formål.

Desuden kan patienter og pårørende bidrage meningsfuldt i alle faser af en forskningsproces.

Centeret som en samlet indgang

Centeret tilbyder rådgivning og sparring til forskere, klinikere og andre fagfolk, der ønsker at inddrage patienter og pårørende i deres arbejde.

Vi fungerer som et bindeled på flere områder end blot forskningsområdet. Vi hjælper blandt andet med at sikre patient- og pårørenderepræsentation i brugerråd, kvalitetsudvalg og forbedringsfora.

Kontakt os, så vi sammen kan drøfte, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at inddrage patienter og pårørende i dit arbejde.

APPFWU02V