Skip til primært indhold

Forholdsregler

Forholdsregler ved MR

Generelle forholdsregler
Da der er et meget kraftigt magnetfelt ved MR-skanneren, kan metal i kroppen påvirke undersøgelsen. Magneten kan også påvirke visse typer af metal, som er indopereret i kroppen. Det er vigtigt at gøre personalet opmærksom på indopererede metallegemer før undersøgelsen.

Du kan ikke blive MR skannet, hvis du har:
Indopereret metal, der ikke er godkendt til MR
Elektroniske implantater, der ikke er godkendt til MR
Magnetiske metalclips i hjernen
Du kan MR skannes, hvis det vurderes muligt, selvom du har/er:
Pacemaker
ICD
Neurostimulator
Elektronisk implantat der er godkendt til MR
Gravid
Der vil være en individuel vurdering af dit indopereret implantat i forhold til MR.

Du kan godt blive MR skannet, hvis du har:
Plomber i tænder
Bøjle på tænderne, dog kan det genere billederne i området
Metalproteser i led
Kunstige hjerteklapper
Spiral i livmoderen
Alt udstyr til måling af blodsukker og indgift af insulin skal fjernes inden MR-skanning.
 
Hvis du i tvivl om du må blive MR-skannet, er du velkommen til at kontakte os.

APPFWU01V