Skip til primært indhold

195 danskere behandlet for fyrværkeriskader

I de to døgn omkring nytåret 2022-2023 kom i alt 195 danskere til akut behandling på grund af skader efter fyrværkeri. Heraf var en fjerdedel børn under 15 år. Det viser opgørelsen fra Ulykkesanalysegruppen på OUH.

I nytårsdøgnene 31.12.2022 og 1.1.2023 kom der i hele landet 195 personer til akut behandling pga. skader efter fyrværkeri, heraf var 36 alvorlige skader.  Det er 21 flere tilskadekomne end nytåret 2021/2022, hvor 174 personer kom til skade.

Det er fortsat det lovlige fyrværkeri, som har givet skaderne (knap 90 %), men desværre er en fjerdedel af de tilskadekomne børn under 15 år. Det viser den årlige nationale analyse fra Ulykkesanalysegruppen på OUH.

Rammer også tilskuere og børn

Tretten af de alvorlige skader  - dvs. mere end hver tredje alvorlige skade - skete hos tilskuere. Tolv af de alvorlige skader - dvs. hver tredje - ramte personer under 18, heraf seks hos børn under 15 år. To tredjedele antændte selv, og en tredjedel var tilskuere. Hos de, der tændte, havde kun 1/3 beskyttelsesbriller på, mens det hos tilskuerne kun var 1/6.

I alt var 1/6 af skaderne kvinder, hvoraf to kvinder havde alvorlige skader, og tolv af de tilskadekomne kvinder havde selv antændt.

Tilskuere blev skadet af de samme fyrværkerityper, som de der antændte. Blandt tilskuerne havde 34% øjennære skader, 31% brandsår og en fjerdedel håndskader. Blandt de der antændte var fordelingen anderledes med 25% øjennære skader, 39% brandsår og 49% håndskader. Bemærk, at nogen har skader flere steder.

Hver fjerde skade rammer børn under 15 år

Børn under 15 havde 25% af skaderne, de 15-17 årige 13% og de 18-26 årige 26%, dermed er to af tre under 26 år. En tredjedel af børnene under 10 år havde selv antændt, mens det var betydeligt flere blandt de 11-14 årige (84%).

Batterier og raketter bag mange skader

Det er i år batterier og i mindre omfang raketter, der har givet skaderne. Batterier medførte 28% af skaderne, raketter 22%, bomberør og lignende 20%, og det ulovlige 6% (hhv. 55, 42, 38 og 12 skader). Niogtyve af de alvorlige skader skete ved konsumfyrværkeri og tre ved ulovligt.

Mere information

Find mere information på Ulykkesanalysegruppens side.

Yderligere information og udtalelser om indsamlingsmetode, metodemæssige forbehold, detaljer mv. kan fås ved: Overlæge, professor Jens Lauritsen, telefon 6541 2293, mobil 2921 1806, eller ved Ulykkes Analyse Gruppen: uag@rsyd.dk 

APPFWU02V