Skip til primært indhold

Uddannelse

Lægeuddannelse Klinisk Immunologisk Afdeling, KIA, OUH

Beskrivelse af uddannelsesforløb i Klinisk Immunologisk Afdeling:

Introduktionsuddannelse

Indeholder ansættelse i et 1-årigt forløb.

Ledige forløb slås op på www.sundhedsjobs.dk

Uddannelsesprogram kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlige overlæge.

Hoveduddannelse

Indeholder ansættelse på 2 forskellige afdelinger og har en samlet varighed på fire år. Heraf tre år på Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og et år på enten Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital eller Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.

Ledige forløb slås op på www.sundhedsjobs.dk

Uddannelsesprogram kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlige overlæge.

Uddannelsesindhold i Klinisk Immunologi på Odense Universitetshospital

Det lægelige speciale klinisk immunologi omfatter blodbanks- og celle/vævsvirksomhed, transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og immunologisk diagnostik.

Klinisk Immunologisk Afdeling varetager blodbanksdriften for hele Region Syddanmark i samarbejde med Biokemisk Afdeling på regionshospitalerne. Tapninger foregår på Tappecentret på Stærmosegårdsvej og lokalt på regionshospitaler, men testning og forarbejdning af blod, herunder specialprodukter, varetages af OUH. Den lægelige transfusionsmedicinske rådgivning varetages af læger fra OUH for hele regionen, på nær de komplicerede patienter som varetages af Hæmostasevagten.

Der foretages analyser og rådgivning vedrørende immundefektudredning og udredning for hiv/hepatitis for hele regionen. For autoimmun diagnostik foretages analyser og rådgivning for hele landet, og også udlandet.

Afdelingen foretager de initiale analyser ved transplantationsimmunologisk udredning og rådgivning af patienter og donorer forud for stamcelletransplantation.

Der foretages perifer stamcellehøst af patienter, samt forarbejdning, nedfrysning og opbevaring af stamcelleprodukter.

Afdelingen har patientbehandlinger i form af terapeutisk aferese, extracorporeal photochemoterapi (ECP) og terapeutiske leukafereser/trombafereser/erytrocytafereser samt immunadsorption forud for AB0-uforligelig nyretransplantation.

I forhold til behandling med avanceret celleterapi, er afdelingen påbegyndt bygning og godkendelse af faciliteter til produktionen samt et forskningssamarbejde med klinikere.

Inspektorrapporter

Speciallægeuddannelsen inspiceres af Sundhedsstyrelsen. Inspektorrapporter kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontaktperson

Søren Thue Lillevang

Uddannelsesansvarlig ledende overlæge


APPFWU01V