Skip til primært indhold

Parkering

Husk dit sygesikringskort, så kan du parkere gratis, når vi har booket en tid til dig.
Se mere om parkering på OUH samt oversigtskort her:

Transport

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke transport eller befordringsgodtgørelse. Læs mere her.

Siddende transport

Siddende transport tilbydes, hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

Hvis du opfylder betingelserne og har brug for at bestille transport, skal du ringe til Kørselskontoret på tlf. 70 11 31 11.

Kørsler kan tidligst bookes 14 dage før dit besøg på afdelingen. På Region Syddanmarks hjemmeside kan du læse mere om reglerne for transport til og fra sygehuset på adressen www.regionsyddanmark.dk/transport.

APPFWU02V