Skip til primært indhold

Ny afdelingsleder

Velkommen som ny afdelingsleder på OUH. Du har været ventet.

Din start i de bedste hænder

Vi arbejder målrettet med, at du som ny afdelingsleder får en god start i dit nye job hos os.

Det gør vi blandt andet ved at planlægge et opstartsforløb, der er tilpasset dig. Vores mål er, at du bliver introduceret til relevante områder, og at dine introduktionsaktiviteter giver mening. Det er vigtigt for os, at du føler dig ventet og velkommen.

Ventet og Velkommen

Introduktionsprogram

Du får tilsendt et introduktionsprogram fra din nye afdeling. 

Du får også tilsendt velkomstpakken "Ventet og Velkommen" fra HR-Afdelingen, der har til formål at give dig et overblik over opstartsaktiviteter, kontaktpersoner, herunder din mentor og OUH's kursustilbud for nye ledere.

Besøg i afdelingen 

Din medleder kan invitere dig til at besøge afdelingen, inden du starter. Her får du lejlighed til en uformel rundvisning og dialog, så du får en fornemmelse af de fysiske rammer og stemningen på sygehuset.

Møde med din mentor 

En mentor er en udpeget kollega, som du som ny afdelingsleder får en særlig relation til. Din mentor stiller sin erfaring og viden til rådighed, og tilbyder at være (faglig og social) sparringspartner for dig i den første tid af din ansættelse.

Formålet er at sikre, at du får et overordnet kendskab til OUH, vores kultur, samarbejde på tværs, relevante mødefora m.m.

Du får tilknyttet en mentor og mulighed for at mødes med denne, så du kan stille spørgsmål, og I sammen kan forventningsafstemme og aftale mødekadence.

Info om alt det praktiske

Inden du starter kan du orientere dig om praktiske forhold fx parkering, og hvordan du finder afdelinger på OUH.

Første arbejdsdag - introduktion til din nye afdeling

Din første arbejdsdag får du lejlighed til at hilse på medarbejderne og komme rundt i din nye afdeling.

Sammen med din medleder gennemgår I de planlagte aktiviteter i forbindelse med din opstart med henblik på at afklare spørgsmål og foretage eventuelle justeringer. 

Den første tid

 • Du bliver inviteret til en introduktionssamtale med din kontaktdirektør, hvor der vil være fokus på gensidige forventninger og individuelle mål.
 • I starten af din ansættelse deltager du i den fælles introduktion for alle nyansatte på OUH. Her får du et overordnet indblik i OUH's strategiske ambitioner.
 • Din mentor eller medleder tager dig med på en rundtur på sygehuset.
 • Du og din øvrige afdelingsledelse kan efter behov deltage i et tilpasset forløb, der har fokus på jeres fælles ledelse.
 • Du bliver inviteret til introduktion til stabene og møder her stabscheferne på OUH.
 • Du deltager i intro for ledere sammen med andre nye ledere på OUH. Læs mere om intro for nye ledere.
 • Direktionen afholder en velkomstreception for dig, hvor du møder afdelingsledelserne på OUH. 
 • Du inviteres til at deltage på et direktionsmøde, hvor du hilser på OUH's samlede direktion.  
 • Du inviteres til opfølgningssamtaler med din kontaktdirektør. Her får du lejlighed til at dele dine oplevelser, observationer og forundringer fra din første tid som ny afdelingsleder. Du får også lejlighed til at:
  • drøfte, hvordan din jobstart er gået indtil nu
  • drøfte om der er noget, du mangler at blive introduceret til
  • følge op på den forventningsafstemning, der var en del af introduktionssamtalen
APPFWU02V