Skip til primært indhold

Om Reumatologisk afdeling C

Afdelingen varetager undersøgelser, behandling, pleje og kontrol af patienter med medicinske sygdomme i bevægeapparatet.

Vi behandler patienter med alle typer af gigtsygdomme, men er særligt specialiseret til at tage os af betændelsesbetinget gigt- og bindevævssygdomme, der angriber led, muskler, ryg, bindevæv, indre organer og blodkar.

Patienter med diskusprolaps og slidgigt i ryggen modtages og behandles kun i den akutte fase og i samarbejde med Odense Universitets Hospitals Fælles Akut Modtagelsesafdeling (FAM).
Ambulant og ikke akut behandling af rygpatienter udføres af Rygcenter Syddanmark i Middelfart.
Patienter med slidgigt i andre led behandles af egen læge eller af praktiserende speciallæger.

Højt specialiseret behandling

Vi er en regional højt specialiseret reumatologisk afdeling, hvilket betyder, at vi modtager mange patienter fra andre reumatologiske afdelinger i Region Syddanmark.
Vi har en særlig forpligtigelse til at tage os af de mere sjældne, komplicerede eller vanskelige tilfælde, hvorfor der kan være forskel i ventetider for forskellige typer af patienter. Ventetider indenfor de forskellige områder kan til enhver tid ses på www.venteinfo.dk.

Afdelingens speciallæger

Afdelingens ledende overlæge.

Helle Laustrup arbejder med ledelse af afdelingen og behandler fortrinsvis patienter med forskellige bindevævssygdomme.

Specialeansvarlig Overlæge i bindevævssygdomme. 
Funktionsansvarlig for klinik for bindevævssygdomme.
Funktionsansvarlig for klinik for gravide med gigt- og bindevævssygdomme (I samarbejde med Overlæge Hanne Merete Lindegaard & Overlæge Lise Lotte Andersen).
Behandler patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) og andre bindevævssygdomme som Vaskulitis, Mixed connective tissue disease (MCTD) og Sjögrens Syndrom.

Funktionsansvarlig for klinik for artrit.
Funktionsansvarlig for klinik for gavide med gigt- og bindevævssygdomme (I samarbejde med Overlæge Anne Voss & Overlæge Lise Lotte Andersen).
Udredning af patienter med nyopstået artrit, behandling af patienter med reumatoid artrit (RA) og patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA).
Ultralydsansvarlig og daglig leder af den kliniske trial unit (CTU).

Uddannelsesansvarlig Overlæge og Klinisk lektor.
Funktionsansvarlig for klinik for Spondylartritis og Psoriasisgigt.
Behandling af patienter med psoriasisartritis og spondylartropati.
Ansvarlig for kronikerprojektet "Forløbsprogram for patienter med hvirvelsøjlegigt".

Formand for reumatologisk specialeråd i Region Syddanmark.
Funktionsansvarlig for klinik for accelereret udredning.
Behandler patienter med systemiske reumatologiske lidelser. (Systemisk Sklerodermi, Vaskulitis og andre bindevævssygdomme).

Overlæge, Ph.d. & klinisk lektor

Funktionsansvarlig overlæge med ansvar for de reumatologiske senge på sengeafsnittet MCS.
Udredning og behandling af reumatologiske patienter, primært patienter med reuamtoid artrit, spondylartrit, psoriasis artrit og artritis urica.

Forskningsområder: Reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartrit.

Forskningsleder.
Specialeansvarlig Overlæge i artritter.

Deltager i acceleret udredning og kontrol af bindevævspatienter.
Ansvarlig for driften af clinical trial unit.

Ansvarsområder: Sarcoidose, feber syndromer og primær CNS påvirkning.

Tillidsrepræsentant for Yngre Læger.

Udredning og behandling af Idiopatiske Inflammatoriske Myopatier og andre bindevævssygdomme samt artritis urica.
Forskningsmæssigt involveret i flere projekter indenfor artritis urica, reumatoid artritis og comorbiditeter, samt cardiel involvering ved inflammatoriske myopatier.

Medforfatter på Nationale Behandlingsvejledninger indenfor inflammatoriske myopatier, MCTD og artritis urica.

Ansat som klinisk lektor ved Syddansk Universitet, Klinisk Institut og underviser studerende indenfor medicin, kiropraktik og farmaci.
 
Medlem af bestyrelsen i Dansk Reumatologisk Selskab (DRS).

Formand for Udvalget for Speciallægeuddannelsen under DRS.

APPFWU01V