Skip til primært indhold

Uddannelse på Indvandrermedicinsk Klinik

Mulighederne er mange på Indvandrermedicinsk Klinik - lige fra sygepleje til psykologi. Læs mere om hver enkelt på denne side.

Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) er en ambulant funktion, som modtager patienter af ikke dansk herkomst, med en kombination af fysiske, psykiske og sociale problemer. Over halvdelen lider af posttraumatisk stresslidelse og har ofte andre sygdomme relateret hertil.

Derfor er tilgangen til patienterne holistisk, og foregår i et tæt tværfagligt samarbejde imellem afdelingens læger, sygeplejersker og socialrådgivere. Der er ikke ansat psykologer i klinikken, men vi har gode erfaringer fra tidligere praktikforløb med psykologstuderende.

Psykologi

Personalet på Indvandrermedicinsk Klinik står for udarbejdelse af undervisningsmateriale samt undervisningen af psykologistuderende i valgfaget i interkulturel psykologi.

Praktikophold

Hvis du er medicin-, psykologi-, socialrådgiver- og sygeplejerskestuderende har du mulighed for at komme på praktikophold i Indvandrermedicinsk Klinik.

Personalet består aktuelt af 4 læger, 4 sygeplejersker, 1 socialrådgivere og en sekretær. Praktikforløbet forventes derfor at omfatte introduktion til arbejdet og klinikken, hvor den studerende følger klinikkens faste personale i deres ambulatoriefunktion, stifte bekendskab med det kliniske arbejde som vil ske i tæt samarbejde med klinikkens personale og under supervision af overlæge fra IMK samt evt. psykolog fra anden klinisk enhed samt få mulighed for at deltage i hjemmebesøg og netværksmøder.

Ved ønske om længerevarende praktikophold (f.eks. for psykologistuderende) skal der udfærdiges en formel ansøgning via uddannelsesstedet.

I begrænset omfang tilbydes 1-2 dages praktikophold - kontakt da overlæge Charlotte Rehling eller professor, overlæge Morten Sodemann.

APPFWU01V