Skip til primært indhold

Case- Transport af bloddyrkningskolber

Læs om hvordan Fælles Akutmodtagelse og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling har arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og forbedret transporten af bloddyrkningskolber.

Når en patient får taget bloddyrkningsprøve i FAM (Fælles akutmodtagelse) skal denne hurtigst muligt transporteres til og ankomstregistreres i KMA (Klinisk mikrobiologisk afdeling), så analysen efterfølgende kan igangsættes. Reduktion af transporttid medvirker til, at patienterne får en hurtigere, mere rettidig og målrettet antibiotisk behandling i FAM.

Før

Transporttiden for bloddyrkningskolber var inden forbedringsindsatsen på 6 timer og 15 minutter, hvilket indebar unødig ventetid for påbegyndelse af patientens behandling.

Forbedringsindsats

Ibrugtagning af rørpostsystemet fremfor manuel transport.

Benyttede metoder:

  • Værdistrømskortlægning
  • Standardisering
  • Reduktion af antal ansvarsskift
  • Fejlsikring

90 dage efter

Transporttiden for bloddyrkningskolber blev på 90 dage reduceret til 50 minutter.

En reduktion på 5 timer og 25 min, eller med andre ord en reduktion på 87%

...

Fælles Akutmodtagelse og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, 2020

APPFWU01V