Skip til primært indhold

Samarbejdsudvalg

MED-systemet er vores formelle samarbejdsorganisation med ledelses-, medarbejder-, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

MED-systemet er den formelle samarbejdsstruktur, der findes på alle Region Syddanmarks arbejdspladser. I MED-systemet foregår en løbende dialog mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter med henblik på at sikre arbejdspladsens fortsatte udvikling til gavn for de ansattes arbejdsglæde, trivsel og motivation. Nøgleordene i samarbejdet er medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø.

MED-samarbejdet er organiseret gennem MED-udvalg på forskellige niveauer. Her mødes ledelsesrepræsentanter med medarbejderrepræsentanter i form af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

  • Hovedudvalget (HU) er det øverste udvalg. Her bliver Region Syddanmarks overordnede personale- og arbejdsmiljøpolitikker blandt andet til.
  • Fælles MED-Udvalg (FMU) varetager de forhold, der går på tværs af vores arbejdsplads på OUH.
  • De lokale MED-Udvalg (LMU) tager sig af de nære og lokale forhold, som berører det daglige arbejde i de enkelte afdelinger. 

                                        

Niels Nørgaard Pedersen

Formand for FMU / Adm. sygehusdirektør

Direktionen


20 28 20 71

Betina Iroisch Kristensen

Næstformand for FMU / FTR Sygeplejerske

Lungemedicinsk Afdeling J


29 40 99 68

Per Aaen

Tilforordnede for FMU / stabschef

Direktionen


23 49 60 03

Lisbeth Jørgensen

Tilforordnede for FMU / stabschef

HR afdelingen


40 33 95 01

Mads Trier Munk

Tilforordnede for FMU / Funktionsleder

Arbejdsmiljøfunktionen


51 64 43 76

Mathilde Schmidt - Petersen

Ledelsesrepræsentant for FMU / Sygeplejefaglig direktør

Direktionen


22 88 54 98

Michael Dall

Ledelsesrepræsentant for FMU / Lægelig direktør

Direktionen


28 73 22 34

Malene Mink Kristensen

Ledelsesrepræsentant for FMU / Afdelingssygeplejerske

Neurologisk Afdeling N


51 42 15 66

Helle Laustrup

Ledelsesrepræsentant for FMU / Ledende Overlæge

Reumatologisk Afdeling C


29 17 69 97

Henrik Stougaard

Ledelsesrepræsentant for FMU / Ledende overlæge

Anæstesiologisk - Intensiv Afdeling V, Svendborg


30 55 87 39

Ann-Britt Juul

Ledelsesrepræsentant for FMU / Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg


28 25 20 27

Kirsten Lildholdt

Ledelsesrepræsentant for FMU / Oversygeplejerske

Plastikkirurgisk Afdeling Z


65 41 27 80

Lars Krause Nielsen

Ledelsesrepræsentant for FMU / Afdelingschef

Logistikafdelingen


20 31 31 90

Malene Grubbe Hildebrandt

Ledelsesrepræsentant for FMU / Forskningsleder, overlæge

Nuklearmedicinsk Afdeling


30 17 18 88

Merete Krogh

Ledelsesrepræsentant for FMU / Overlæge

Onkologisk Afdeling R


30 43 35 66

Anja Christoffersen

Ledelsesrepræsentant for FMU / ledende bioanalytiker

Klinisk Genetisk Afdeling


22 54 67 56

Sonny Martin Hornhaver

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Serviceassistent

Rengøring og Hospitalsservice


30 51 35 87

Maria Lykke Gyldenkrone

Medarbejderrepræsentant for FMU / TR Radiografrådet

Radiologisk Afdeling


65 41 21 50

Anne Juhl Madsen

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Bioanalytiker

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


24 46 77 84

Lene Møller Andersen

Medarbejderrepræsentant for FMU / TR for Jordemødre

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D


65 41 23 43

Karin Kjersgaard Kjemtrup

Medarbejderrepræsentant for FMU / AMR Sygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afdeling O


65 41 35 12

Tine Madsen

Medarbejderrepræsentant for FMU / AMR Sygeplejerske

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital


65 41 26 37

Kenneth Marten

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Social - og Sundhedsassistent

Onkologisk Afdeling R


23 60 46 47

Stine Scott Hansen

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR for Yngre Læger

Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg


40 16 20 08

Susanne Bahn Loges

Medarbejderrepræsentant for FMU / TR Ernæringsassistent

Logistikafdelingen


65 41 18 10

Trine Eg Kruse

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Sygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afdeling O


24 42 55 27

Susanne Nylandsted Pedersen

Medarbejderrepræsentant for FMU / AMR Social og Sundhedsassistent

Radiologisk Afdeling, Svendborg


63 39 29 56

Heidi Skaaning

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR lægesekretærer

Gynækologisk afd. D


21 18 21 69
APPFWU01V