Skip til primært indhold

Samarbejdsudvalg

MED-systemet er vores formelle samarbejdsorganisation med ledelses-, medarbejder-, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

MED-systemet er den formelle samarbejdsstruktur, der findes på alle Region Syddanmarks arbejdspladser. I MED-systemet foregår en løbende dialog mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter med henblik på at sikre arbejdspladsens fortsatte udvikling til gavn for de ansattes arbejdsglæde, trivsel og motivation. Nøgleordene i samarbejdet er medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø.

MED-samarbejdet er organiseret gennem MED-udvalg på forskellige niveauer. Her mødes ledelsesrepræsentanter med medarbejderrepræsentanter i form af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

  • Hovedudvalget (HU) er det øverste udvalg. Her bliver Region Syddanmarks overordnede personale- og arbejdsmiljøpolitikker blandt andet til.
  • Fælles MED-Udvalg (FMU) varetager de forhold, der går på tværs af vores arbejdsplads på OUH.
  • De lokale MED-Udvalg (LMU) tager sig af de nære og lokale forhold, som berører det daglige arbejde i de enkelte afdelinger. 

                                        

Niels Nørgaard Pedersen

Formand for FMU / Adm. sygehusdirektør

Direktionen


20 28 20 71

Kirsten Nikolajsen

Næstformand for FMU / FTR Sygeplejerske

Hæmatologisk afdeling X


51 53 92 53

Per Aaen

Tilforordnede for FMU / stabschef

Direktionen


23 49 60 03

Lisbeth Jørgensen

Tilforordnede for FMU / stabschef

HR afdelingen


40 33 95 01

Mads Trier Munk

Tilforordnede for FMU / Funktionsleder

Arbejdsmiljøfunktionen


51 64 43 76

Mathilde Schmidt - Petersen

Ledelsesrepræsentant for FMU / Sygeplejefaglig direktør

Direktionen


22 88 54 98

Michael Dall

Ledelsesrepræsentant for FMU / Lægelig direktør

Direktionen


28 73 22 34

Malene Mink Kristensen

Ledelsesrepræsentant for FMU / Afdelingssygeplejerske

Neurologisk Afdeling N


51 42 15 66

Jan Frystyk

Ledelsesrepræsentant for FMU / Ledende Overlæge

Endokrinologisk Afdeling M


21 70 96 46

Helle Laustrup

Ledelsesrepræsentant for FMU / Ledende Overlæge

Reumatologisk Afdeling C


29 17 69 97

Pia Steinicke

Ledelsesrepræsentant for FMU / Ledende Bioanalytiker

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling


21 70 96 46

Janeke Espensen

Ledelsesrepræsentant for FMU / Oversygeplejerske

Geriatrisk Afdeling G, Svendborg


23 23 84 87

Kirsten Lildholdt

Ledelsesrepræsentant for FMU / Oversygeplejerske

Plastikkirurgisk Afdeling Z


65 41 27 80

Ruby Pedersen

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Serviceassistent

Rengøring og Hospitalsservice


30 59 25 28

Shady El-Haj Khalil

Medarbejderrepræsentant for FMU / TR Kvalitets - og Udviklingskoordinator


24 79 65 88

Louise Hjortsø Oldenburg

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Bioanalytiker

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi


21 60 57 31

Henrik Robenhagen Jensen

Medarbejderrepræsentant for FMU / TR Hospitalsfysiker


29 79 64 66

Karin Kjersgaard Kjemtrup

Medarbejderrepræsentant for FMU / AMR Sygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afdeling O


65 41 35 12

Tine Madsen

Medarbejderrepræsentant for FMU / AMR Sygeplejerske

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital


65 41 26 37

Helle Nørlem

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Social - og Sundhedsassistent

Plastikkirurgisk Afdeling Z


30 57 13 26

David Sprogøe Høyer Finsen

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Læge

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S


26 74 02 07

Susanne Bahn Loges

Medarbejderrepræsentant for FMU / TR Ernæringsassistent

Logistikafdelingen


65 41 18 10

Betina Iroisch Kristensen

Medarbejderrepræsentant for FMU / FTR Sygeplejerske

Lungemedicinsk Afdeling J


29 40 99 68

Ulrik Kieler Pedersen

Medarbejderrepræsentant for FMU / AMR Afdelingsbioanalytiker

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi


29 40 44 89
APPFWU02V