Skip til primært indhold

Medicinspild skal kortlægges på OUH i Svendborg

Et nyt pilotprojekt vil gennemgå al medicinaffald på OUH Svendborg for at kortlægge medicinaffaldets karakter og identificere områder, hvor spild af medicin kan undgås.

I 2022 blev der bortskaffet 22.734 kg medicinaffald fra OUH som risikoaffald, men årsagen til spildet, hvilke medicintyper der er tale om, og i hvor store mængder vides ikke. Det skal pilotprojektet Stop medicinspild ændre på.

I pilotprojektet skal afdelingen Farmakologi på OUH, der har ekspertviden om lægemidler, identificere områder, hvor der er medicinspild på sygehusene og skaffe konkret viden om årsagerne til spildet og hvor man kan optimere i affaldsprocessen, så det, der smides ud, bliver korrekt sorteret.

Den indsamlede viden skal bruges til at udvikle og igangsætte indsatser, der nedbringer medicinspild på tværs af regionens sygehuse. Farmakologi forventer, at projektet kan nedbringe medicinaffaldet fra OUH med mindst 10 pct. og bidrage til regionens mål om et mere ansvarligt og bæredygtigt medicinforbrug på de syddanske sygehuse.

Se film om projekt medicinspild

Læge Sidsel Arnspang Pedersen, der er projektleder for projekt Stop medicinspild og tilknyttet afdelingen Farmakologi på OUH, fortæller i filmen herunder, hvordan projektet skal rulles ud på Sygehuset i Svendborg.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Medicinspild i de gule affaldsbeholdere

I første omgang bliver projektet afgrænset til Sygehuset i Svendborg, der er en del af OUH.

Her skal afdelingernes medicinaffald, som bliver smidt ud i gule spande og beholdere beregnet til medicinaffald, indsamles og gennemgås med henblik på at finde ud af, hvad der smides ud og bortskaffes som risikoaffald.

Undersøgelsen skal bl.a. afdække, hvilket medicintyper der er tale om, hvor store mængder det drejer sig om, og hvad årsagen til spildet er.

Udløbsdatoer og restdoser

Der kan der være mange årsager til, at medicin kasseres. Det kan fx skyldes overskredne udløbsdatoer, brudte hætteglas, forkerte opbevaringstemperaturer, pakningsstørrelser og restdoser, men der gemmer sig formentlig også en del emballage i medicinaffaldet, som kan sorteres fra til genanvendelse.

Resultaterne fra pilotprojektet bliver samlet i en database.

Fra dataindsamling til indsatser

I projektets næste fase skal resultaterne kvalificeres på de kliniske afdelinger på OUH i Odense.

Hermed vil Farmakologi have indsamlet den viden, der skal til for at kunne udvikle og igangsætte indsatser, der nedbringer medicinspild på tværs af regionens sygehuse, og afdelingen kan pege på, hvor der kan optimeres i affaldsprocessen, så mængden af medicinaffald kan minimeres, og medicinspild kan undgås.

Fakta om Farmakologi

Den grønne omstilling er højt prioriteret i Region Syddanmark, og OUH er udpeget som ansvarlig for grøn omstilling inden for lægemiddelområdet. Det er afdelingen Farmakologi på OUH, der som eksperter inden for lægemidler er udpeget til at være tovholder for en række projekter, som skal afdække, hvordan det klima- og miljøaftryk, der stammer fra brug af lægemidler i regionen, kan nedbringes.

Ordforklaring

  • Medicinaffald er enhver form for kasseret medicin, f.eks. hvis det er udløbet eller ikke virksomt mere pga. skade.
  • Medicinspild er den del af medicinaffaldet, som kunne være undgået.
APPFWU02V