Skip til primært indhold

Behandling i hjemmet

Indlæggelse hjemme i vante rammer er oftest mere behageligt for patienter end at være indlagt på sygehuset. Derfor arbejder OUH med telemedicinske løsninger.

Det er ikke rart at være indlagt på hospitalet, og de fleste vil foretrække at kunne opholde sig hjemme i vante rammer, så længe ens tilstand tillader det, og der er tryghed for, at man stadig får den rette behandling og har den rette kommunikation med de sundhedsprofessionelle. For hospitalet og de øvrige patienter er det desuden en fordel, at sengepladserne kan bruges på de patienter, der har mest brug for dem.

Derfor har OUH flere forskellige tiltag, der gør patienter med forskellige lidelser i stand til at tage hjem og føre et mere eller mindre normalt liv, selvom de egentlig er indlagt/i behandling og har tæt kontakt med hospitalet.

Denne type behandlingsform kaldes 'telemedicin' – dvs. behandling på distancen. Nedenfor finder du beskrivelse af nogle af de telemedicinske services, som Odense Universitetshospital tilbyder sine patienter.

Nogle af mulighederne for hjemmebehandling og telemedicin på OUH

Når et barn fødes for tidligt, indebærer det ofte en lang hospitalsindlæggelse. Hidtil har praksis været, at for tidligt fødte børn kan komme hjem, når barnet kan spise ved bryst eller flaske og tage på i vægt uden supplerende ernæring fra sonde, hvilket oftest sker omkring den oprindelige termin. For de fleste for tidligt fødte børn handler de sidste uger af indlæggelsen om, at barnet skal lære at spise, hvilket forskning på OUH har vist godt kan foregå i eget hjem med støtte fra personalet på hospitalet.

Derfor tilbydes familier med for tidligt fødte børn i dag et såkaldt 'Tidligt Telemedicinsk Hjemmeophold', hvor de låner en iPad med appen Mit Sygehus, en vægt og et målebånd fra hospitalet og kan blive indlagt i eget hjem. Under hjemmeindlæggelsen har familien to ugentlige videosamtaler med en sygeplejerske fra hospitalet og står selv for at sikre den rette ernæring samt måle og veje barnet og rapportere målingerne til hospitalet via appen.

Et forskningsprojekt har vist, at flere børn ammes efter hjemmeopholdet, og at børnenes vækst er tilfredsstillende. Fordi børnene er indlagt på hospitalet i kortere tid, kan afdelingen optimere sine ressourcer og behandle flere patienter samtidig.

Se indslag fra DR Nyheder om projektet eller læs mere om forskningsprojektet.

Siden 2012 har OUH’s Lungemedicinsk Afdeling J tilbudt en løsning med indlæggelse i eget hjem, hvor et team af specialiserede "TeleKOL-sygeplejersker" foretager daglige opkald til lungepatienter, som har været akut indlagt på hospitalet pga. forværring i deres tilstand.

Når KOL-patienterne er indlagt hjemme, får de i den første uge et dagligt videoopkald fra TeleKOL-sygeplejersken på OUH. Under samtalen måler patienten sin iltmætning i blodet samt lungefunktion via de udleverede måleapparater og taler med sygeplejersken om resultaterne og om, hvordan den videre behandling skal foregå. Data fra målingerne sendes til sygeplejersken på hospitalet, som kan overføre dem til den elektroniske patientjournal med det samme. Således tjekkes patientens tilstand dagligt, og evt. forværringer kan håndteres, inden de bliver alvorlige og kræver indlæggelse. På den måde oplever patienten en blød overgang fra at være indlagt akut på hospitalet til at blive udskrevet og skulle tage vare på sig selv i samarbejde med sin praktiserende læge, som har ansvaret for KOL-patienten i det daglige.

Tilbuddet har også i en årrække indbefattet et tilbud om at modtage telemedicinsk træning til de KOL-patienter, som typisk takker nej til træning på hospitalet eller i nærmiljøet. Det er især godt for den gruppe af KOL-patienter, som ikke kan møde op til træning på hospitalet pga. distancen fra hjemmet eller deres svære tilstand.

Lignende telemedicinske hjemmeophold tilbydes også til hjertepatienter og leversvigtpatienter tilknyttet OUH Svendborg Sygehus. Den tekniske løsning til alle tre patientgrupper tilbydes af virksomheden Tunstall.

De fleste kræftpatienter modtager flere omgange kemoterapi i løbet af deres sygdomsforløb og tilbringer normalt flere dage på hospitalet hver gang for at modtage behandlingen.

På Hæmatologisk Afdeling X tilbydes visse former for kemoterapi som (delvis) hjemmebehandling for at give patienterne mulighed for at være i eget hjem under behandlingen, hvilket har stor betydning for patienternes livskvalitet. Behandlingen gives via en pumpe (CADD-Solis), der erstatter dropstativet og tyngdekraften. Pumpen kan indstilles til at give lægemidlet med foruddefinerede intervaller og/eller på foruddefinerede tidspunkter. Infusionsvæsken bæres i en bæltetaske eller rygsæk, hvis der er behov for større volumen. Patienterne møder op på hospitalet ca. hver anden dag til klinisk kontrol og for at få en ny dosis kemoterapi koblet til pumpen.

Patienterne udtrykker stor glæde over at kunne være hjemme i vante omgivelser og deltage i familielivet, mens de modtager behandling.

I løbet af foråret 2020 er CADD-pumperne også blevet taget i brug til at give antibiotikabehandling til forskellige patientgrupper, så endnu flere patienter har fået øget frihed og fleksibilitet i forbindelse med deres behandling.

Læs artikel fra magasinet Sygeplejersken om CADD-pumper til antibiotikabehandling her.

En af de hyppige og alvorlige komplikationer til diabetes (sukkersyge) er fodsår. Fodsårene er svære og tidskrævende at få til at hele – og i værste fald kan fodsår føre til amputation. 

Sår, som viser tilfredsstillende heling, kan behandles ved telemedicinsk monitorering. Patienterne, der får telemedicinsk monitorering af behandlingen, får besøg i hjemmet af en specialuddannet sårsygeplejerske, som tager billeder af såret og sender billedet til en elektronisk sårjournal, hvor specialister på sygehuset kan se billederne og vejlede i fortsat behandling og pleje. Patienten sparer således tid på transport til sygehuset, men får stadig samme trygge behandling og faglige niveau.

Den telemedicinske behandling kombineres ofte med konsultation i Sårcenteret på hospitalet, som melder tilbage til sårsygeplejersken via samme elektroniske sårjournal.

 

OUH var i 2017 de første i Skandinavien til at indoperere en chip hos hjertepatienter, som sender målinger af hjerterytmen til en app (MyMerlin™) og videre til lægerne på hospitalet.

DR Fyn har skrevet om appen her.

APPFWU01V