Skip til primært indhold

Apps til personalet på OUH

OUH er i høj grad et "digitalt hospital", men personalet er på farten og sidder ikke ved en computer. Derfor har de brug for mobile løsninger, fx apps.

OUH har for længst sendt papirjournaler og faxen på pension og er gået over til digitale systemer - som ofte kræver en computer. Men personalet sidder sjældent ned ved en computer; de har brug for nem adgang til systemerne lige ved hånden, så opgaverne kan løses på rette tid og sted.

Nedenfor er en række eksempler på apps til personalet, som er i drift på OUH.

Udvalgte apps til personale på OUH

RoOS sikrer overblik over og styring af opgaveflowet mellem de forskellige personer på en afdeling på tværs af mobile enheder og computere. I RoOS kan opgaver oprettes automatisk, fx når patienten ankommer, og opgaverne kommunikeres digitalt mellem afdelingens personale. 

Når overleveringen af opgaver sker digitalt i stedet for mundtligt, er der mindre risiko for misforståelser eller forglemmelser.

Fordele ved RoOS

  • Personalet behøver ikke ringe så ofte til hinanden, der er færre forstyrrelser og mindre tvivl ift. opgaveoverlevering. 
  • Personalet skriver færre papirsedler med noter om patienterne, som kan risikere at blive væk eller blive synlige for uvedkommende.
  • Alle i personalegruppen på afdelingen/afsnittet har overblik over opgaverne, så intet risikerer at blive glemt.
  • Den medarbejder med kompetencer og tid i sit program kan tage en opgave, frem for at opgaven uddeles til den, der lige er i nærheden.
  • RoOS kan kobles sammen med andre digitale services, fx digital ankomstregistrering (selvbetjening med det gule sundhedskort), digital håndtering af ansøgning om befordringsgodtgørelse samt oprettelse af standardnotater i journalen.

RoOS er udviklet af firmaet Nobly.

Instrukser og vejledninger til personalet på OUH ligger i den regionale database Infonet. Men Infonet kan være ”tungt” at bruge, og det virker kun fra en pc. Desuden indeholder Infonet ikke alt det, den enkelte kliniker har brug for i sit arbejde. Det betyder, at personalet ofte vil være nødt til at forlade patienten for at finde informationen.

Tidligere var det praksis at printe "kittelkort" på papir til personalet, så de havde de mest almindelige instrukser og vejledninger med i lommen. Men papirkort bliver hurtigt forældede, når der kommer nye retningslinjer, og i praksis betød det, at personalet handlede ud fra forældede procedurer.

Appen MyMedCards giver OUH’s klinikere nem adgang til nyeste og mest opdaterede vejledninger, guidelines og instrukser. Når den enkelte kliniker selv kan hente opdateret info, undgår de også forstyrrende opkald og spørgsmål mellem personalet.

Ud over lokale instrukser og retningslinjer er MyMedCards også begyndt at indeholde valideret information fra fx lægehåndbogen, faglige selskaber, lærebøger og faglige tidskrifter.

MyMedCards anvendes i dag på mange danske sygehuse og kommuner. Læs mere om MyMedCards her.

En struktureret og systematisk introduktion af nye medarbejdere er med til at sikre en god og tryg opstart. Appen MySkills samler introduktionsmateriale og kompetencekort, så alt er tilgængeligt digitalt. Det gør, at materialet hurtigt kan tilpasses og opdateres og sikrer, at nyt personale oplæres i de gældende retningslinjer og procedurer. 

Med kompetencekortene får personalet klart overblik over egen faglige udvikling og hvilke kompetencer de forventes at udvikle. Tilsvarende har afdelingsledelsen tydeligt overblik over kompetencerne i afdelingen.

MySkills er integreret med MyGuides, så man i forbindelse med kompetenceudvikling altid har de tilhørende retningslinjer tilgængelige. 

Portørerne på Odense Universitetshospital bruger en app til at fordele opgaver mellem sig, så de kan holde overblik over, hvem der udfører hvilke opgaver og sikre, at opgaver fordeles mest hensigtsmæssigt, fx til den portør tættest på afdelingen eller den med tid til overs. 

Appen er udviklet af Systematic, den forklares i en video her.

Med knoglebogen kan radiologer nemt og hurtigt finde instruktioner, når de skal tage et røntgenbillede, hvor de er i tvivl om proceduren.

Knoglebogen henter sin informationer i Infonet, der er Region Syddanmarks database for instrukser og vejledninger, men som ikke er tilgængelig på mobile enheder. Derfor krævede det tidligere en computer (og mange tastaturklik i den store database) at finde en instruks, hvilket var uhensigtsmæssigt i den travle kliniske hverdag. Appen gør arbejdsgangen nemmere og er derved med til at sikre, at personalet kan find og anvende de relevante vejledninger.

Appen henvender sig til radiologer og andet klinisk personale, som har brug for vejledninger til at tage billederne eller for at bestille røntgenbilleder.

ORCA er en app til personalet i Allergicenteret på OUH, når de laver allergitests i stedet for håndskrevne observationsskemaer. Med appen registreres testen digitalt, og der oprettes automatiske journalnotater på testen. Det letter personalets arbejde, fordi de kun skal registrere én gang i appen – data overføres automatisk til patientjournalen, når det er blevet registreret i appen.

 

APPFWU02V