Skip til primært indhold

T - Operation

Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T - operationsafsnit

T - Operation

T's operationsafsnit
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk operationsafsnit
 

Afsnittets funktionsområde

I afsnittet udføres operationer, på patienter med lidelser i hjerte, lunger og kar. Alle operationer kræver indlæggelse. Der foretages ingen ambulante operationer fraset operationer for andre afdelinger, eksempelvis nyretransplantationer og anlæggelse af injektionskapsler. 

Afsnittet har 7 operationsstuer og 1 undersøgelsesstue

APPFWU02V