Skip til primært indhold

MR børn

Se nedenstående

MR undersøgelser af børn med og uden kontrast

Forberedelse inden MR-skanning af børn (uden anæstesi)

Første gang et barn skal MR-skannes bliver barnet indkaldt til 30 minutters forberedelse som
foregår i venteområdet inden selve skanningen. Når barnet møder i MR-afsnittet vil den radiograf
som udfører skanningen tage imod og informere om hvordan skanningen skal foregå. Samtidig har
både barn og forældre mulighed for at stille spørgsmål til radiografen.

Barnet bliver i forberedelsestiden bl.a. tilbudt at se H.C. And på en iPad. Her kan man se korte film som
viser hvordan undersøgelser på hospitalet foregår, herunder en film om tukanen Tukana, som skal
MR-skannes. Det kan for nogle børn være en god ide at se H.C. And hjemmefra.
Barnet er med til at vælge hvilken musik de vil lytte til under skanningen. Det er muligt selv at medbringe en CD, og ellers har vi et udvalg der kan vælges imellem.
Se desuden generelt om MR og de enkelte undersøgelser. For både barn og pårørende som skal med til MR-skanningen gælder de generelle forholdsregler for MR.

Til børn over 9 år er der som udgangspunkt ikke afsat ekstra tid til forberedelse inden MR-skanningen.
Vurderer pårørende at barnet vil have gavn af den ekstra forberedelsestid skal Radiologisk Afdeling
kontaktes. Vi opfordrer til at børn over 9 år ser H.C. And hjemmefra, for bedre at forstå hvad en
MR-skanning indebærer.

Se desuden generelt om MR og de enkelte undersøgelser. For både barn og pårørende som skal med til MR-skanningen gælder de generelle forholdsregler for MR

Forberedelse inden MR-skanning af børn (med anæstesi)
Barnet møder ind på Børneafdelingen inden MR-skanningen.
Her vil personalet sørge for at barnet klargøres efter gældende retningslinjer.
Barnet skal have tøj på uden metal, da det kan medføre dårlig kvalitet af billederne.

Til MR-skanningen gælder de generelle forholdsregler for MR.

Forberedelse inden MR-skanning af børn (med anæstesi)

Barnet møder ind på Børneafdelingen inden MR-skanningen.
Her vil personalet sørge for at barnet klargøres efter gældende retningslinjer.
Barnet skal have tøj på uden metal, da det kan medføre dårlig kvalitet af billederne.

Til MR-skanningen gælder de generelle forholdsregler for MR.

Kontrast
Det kan være nødvendigt at give barnet kontraststof til MR-skanningen. Det er lægen på Radiologisk
Afdeling som vurderer om barnet skal have kontrast, som gives i et drop, oftest i albuebøjningen eller hånden.
Læs mere om hvis du skal have kontrast.

Hvis vi allerede ved indkaldelse til skanningen ved at barnet skal have kontraststof, vil Børneafdelingen
indkalde barnet til at få anlagt drop inden MR-skanningen.
Nogle gange besluttes det først hvorvidt der skal gives kontraststof efter lægen har set de første billeder.
I disse tilfælde besluttes det i samråd med barn og forældre, om droppet skal anlægges af personalet i
MR-afsnittet eller på Børneafdelingen.
Hvis Børneafdelingen skal lægge droppet kan det være nødvendigt at resten af skanningen rykkes til en anden dag.

Som udgangspunkt lægges droppet af personalet i MR-afsnittet.
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at give barnet lokalbedøvende middel på huden inden droppet anlægges.
Hvis dette ønskes, skal MR-afsnittet kontaktes forud for skanningen, så der kan laves en aftale om at barnet møder tidligere ind til MR-skanningen.

APPFWU01V