Skip til primært indhold

Jordemoderbesøg på arbejdspladsen giver færre sygedage for gravide

Jordemoderbesøg på arbejdspladsen giver færre sygedage for gravide, skaber øget trivsel og et bedre arbejdsliv. Det viser et forsøgsprojekt.

gravid på arbejdsplads

En forsøgsordning, hvor jordemødre kommer på besøg på arbejdspladsen, har betydet, at fraværet blandt de gravide Region Syddanmark er sænket betydeligt. Derudover giver det større tryghed og bedre fastholdelse. Ordningen findes allerede i Norge.

Evalueringen af projektet viser, at det graviditetsbetingede fravær samlet faldt fra 20,2 procent i 2019 til 18,4 procent i 2020 og 16,4 procent i 2022.

Udover at jordemoderbesøget har haft betydning for sygefraværet og skabt større tryghed for de gravide, har det for arbejdspladserne betydet bedre fastholdelse af medarbejdere og reduktion af omkostninger i forbindelse med graviditet og fødsel.

De gravide oplyser, at ordningen har skabt et øget velbefindende og færre bekymringer. Arbejdsgiverne peger på, at jordemoderbesøgene er med til at vise, at arbejdspladsen er villig til at gå langt for at passe på den gravide og dermed bliver det nemmere at komme tilbage efter barsel og blive på arbejdspladsen på lang sigt.

Forsøgsordningen er organiseret som et samarbejde mellem en række private, kommunale og regionale arbejdspladser, arbejdsmedicinske klinikker og fødeafdelinger. De kvinder, der deltog i projektet arbejdede på mange forskellige typer arbejdspladser i Region Syddanmark med såvel hårdt fysisk arbejde, detailhandel, omsorgsarbejde, stillesiddende arbejde og skiftende vagter.

Evaluering: jordemoder på arbejdspladsen

 

APPFWU01V