Skip til primært indhold

Fødselsaftaleteamet

Nogle gravide og deres partnere kan være udfordret eller tynget af tidligere traumatiske oplevelser i forbindelse med en tidligere fødsel eller andet. Hvis du eller din partner har haft en tidligere traumatisk oplevelse eller alvorlig fødselsangst, som påvirker din/jeres graviditet og tanker om fødslen, kan du/I blive henvist til samtale i vores fødselsaftaleteam.

Hvis du ønsker at blive henvist til fødselsaftaleteamet, skal du tale med din konsultationsjordemoder, eller den læge som evt. er tilknyttet dit forløb. I nogle tilfælde sker henvisningen også automatisk, når hospitalet modtager din svangrejournal fra dit første graviditetsbesøg hos din egen læge. Når vi har modtaget din henvisning, vil du få en invitation til fødselsaftaleteamet i din E-boks.

Et forløb i fødselsaftaleteamet vil altid begynde med en samtale med en af vores jordemødre, som har særlige kompetencer i forhold til samtale om og udarbejdelse af en fødeplan. Herefter vil du/I sammen med jordemoderen lægge en plan for den kommende fødsel/barsel. Jordemoderen kan, hvis det skønnes nødvendigt, henvise til yderligere samtale med psykoterapeut eller læge.

Når du/I sammen med jordemoderen har lagt en personlig plan for din fødsel/barsel, indskrives denne i din journal, så den kan ses af de jordemødre, læger og andet personale, som I møder på sygehuset i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

 

APPFWU02V