Skip til primært indhold

Når du bliver henvist til undersøgelse på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, er det fordi din egen læge, speciallæge, fagforening eller arbejdsmiljøorganisation på arbejdspladsen mener, at der kan være en sammenhæng mellem din sygdom eller symptomer og dine arbejdsforhold eller arbejdsbelastninger.

Den læge, som du møder på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, er enten speciallæge i arbejdsmedicin eller under Sundhedsstyrelsens speciallægeuddannelse i arbejdsmedicin, og de har alle et bredt og omfattende kendskab til arbejdsmiljøet inden for en lang række fag, virksomheder og brancher.

Undersøgelsen har til formål er at afklare, om de symptomer eller den sygdom du har, helt eller delvist skyldes belastninger i dit arbejde, og/eller. hvorvidt dit arbejdsmiljø udgør en risiko for din graviditet eller barn - det kalder vi for rådgivning til gravide.

Undersøgelsen er omfattende og detaljeret, og kan vare op til 1½ time. Skønner lægen, at der er behov for yderligere undersøgelser, bliver du henvist til dette, og vi følger altid op på eventuel yderligere undersøgelse.

Inden undersøgelsen modtager du et spørgeskema og en samtykkeerklæring, som du bedst muligt bedes udfylde og returnere, inden du kommer til undersøgelsen. Lægen vil spørge dig grundigt og detaljeret om dit arbejde og de belastninger, du oplever i forbindelse hermed, og skemaet er ofte en god støtte til hukommelsen.

Lægen vil rådgive om, hvorvidt din sygdom er arbejdsbetinget eller arbejdsmæssigt forværret, eventuelle fremtidige jobmuligheder, erhverv, forebyggende tiltag på din arbejdsplads eller øvrige skånehensyn, samt i forhold til eventuel anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis din egen læge eller fagforening ikke allerede har gjort dette.

Der vil blive fremsendt kopi af behandlingsplan til din egen læge. Du må forvente, at der kan gå lidt tid, før din journal afsluttes herfra, men ca. en dag efter journalens afslutning kan du se den på www.sundhed.dk

APPFWU01V