Skip til primært indhold

Ernæringsrådet

Ernæringsrådet er nedsat med det formål at sikre, at ernæring indgår som en integreret del af behandlingstilbuddet på OUH

Ernæringsrådet har til opgave at:

  • være ansvarlig for og opdatere overordnet politik for ernæringsområdet,
  • være ansvarlig for og opdatere tværgående retningslinjer for ernæringsscreening og ernæringsbehandling,
  • følge op på og vurdere ernæringspolitikkernes implementering og forankring i praksis,
  • koordinere arbejdet med sammenhængende patientforløb på ernæringsområdet gennem etablering af et effektivt samarbejde med de lokale samordningsfora på tværs af sektorer,
  • arbejde for at øge personalets faglige ernæringskompetencer og bevidsthed om ernæring og ernæringens betydning for patientbehandlingen,
  • koordinere og samordne indsatserne i forhold til lokale og nationale strategier for forebyggelse og sundhedsfremme,
  • vurdere behovet for og forventet effekt af etablering af en ernæringsenhed ved OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus,
  • vurdere sygehusets ernæringstilbud og fremsætte forslag til forbedring heraf.
APPFWU01V