Skip til primært indhold

Kan et dagligt indtag af gulerødder hæmme udvikling af tarmkræft?

Patienter, der har fået fjernet forstadier til kræft fra tarmen, inviteres til at deltage i projektet.

Kirurgisk Forskningsenhed på Svendborg Sygehus har sammen med Karolinska Universitetshospital, Stockholm og Umeaa Universitet, Umeaa modtaget en bevilling fra Sygeforsikring "danmark" på 5 millioner kroner til et klinisk studie, hvor patienter dagligt skal indtage en bestemt mængde gulerodsjuice.

Nyere forskning har vist, at indholdsstofferne Falcarinol og Falcarindiol fra gulerødder kan forebygge inflammation og forskellige former for kræft. Forskningsenheden har de seneste 15 år forsket i disse stoffer og har demonstreret en kræftforebyggende effekt i rotter samt laboratorieforsøg, og forskningsenheden ønsker nu at teste hypotesen på mennesker, der har høj risiko for at udvikle tarmkræft.

Forskerne har i samarbejde med gulerodsproducenter, juiceproducenter m.fl. udviklet en gulerodsjuice af specielle gulerodssorter med et højt indhold af Falcarinol og Falcarindiol.

Der er nu tilstrækkeligt indirekte bevis for den kræftforebyggende effekt til, at det bør afprøves i større kliniske og patientnære studier.

Patienter, der har fået fjernet forstadier til kræft fra tarmen, inviteres til at deltage i projektet, hvor de dagligt skal indtage 100 ml gulerodsjuice i 1 år. Efter 1 år får patienterne foretaget rutinemæssig opfølgning og undersøgelser, og antallet og størrelsen af nye kræftforstadier vil blive opgjort og sammenlignet med en gruppe tilsvarende patienter, der ikke har fået gulerodsjuice.

Kirurgisk Forskningsenhed SATCC på OUH Svendborg Sygehus forsker i avancerede adenomer og tidlig tyktarmskræft, herunder forebyggelse, kamerakapsel-koloskopi og AI-teknologi. 

Læs mere om forskningsenheden her.

APPFWU02V