Skip til primært indhold

Brugerrådet

Her kan du læse om brugerrådet i Nyremedicinsk Afdeling

Brugerrådet

Vi tror på, at patienter og pårørende har en unik og vigtig viden om vores afdeling. Patienter og pårørende ved, hvad der gør en forskel, når man kommer på sygehuset. Det er vigtigt, at personalet samarbejder med patienter og pårørende. Dette for at bruge patientens erfaring med henblik på at skabe læring og forbedringer, så pleje og behandling kan blive så god som mulig.

Hvem er vi?

Brugerrådet er en gruppe af patienter og pårørende. Desuden deltager der en mindre gruppe af medarbejdere fra afdelingen. Der er både repræsentanter fra afdelingens ledelse samt medarbejdere.

Sådan bliver du en del af brugerrådet

Der vil blive annoncereret i afdelingens afsnit via opslag på informationsskærme, via sygehusets internetside samt sociale medier, hvor interesserede kan henvende sig.

Aftale om at være med i rådet indgås for 2 år ad gangen.

Formand og næstformand bliver valgt blandt medlemmerne af brugerrådet.
Brugerrådet mødes fire gange om året på OUH.

Hvad arbejder vi med?

Brugerrådet arbejder med emner, som har betydning i hele afdelingen Det har til gavne for alle patienter og
pårørende, der kommer i afdelingens afsnit.

Emnerne kan f.eks. være:

  • Informationsmateriale til patienter og pårørende
  • Udvikling af afdelingens hjemmeside
  • Drøftelse af diverse brugerundersøgelser, f.eks. patienttilfredshedsundersøgelser
  • Gode idéer og forslag til forskningsprojekter
  • Idéer og forslag til forbedringer
  • Deltage i arbejdsgrupper
  • Nyt OUH
  • Nye initiativer, der kan støtte op om patienten først
  • Andre opgaver, som medlemmer brugerrådet synes er relevante

Afdelingens brugerråd samarbejder med OUH´s overordnede Patient- og Pårørenderåd.

Hvis du er patient eller pårørende på Nyremedicinsk Afdeling, og har du spørgsmål eller input til brugerrådets arbejde, er du velkommen til at skrive til os på mail.
 

Nyremedicinsk Afdeling Y

Sekretariatet


APPFWU02V