Skip til primært indhold

Brugerrådet

Her kan du læse om brugerrådet i Nyremedicinsk Afdeling

Brugerrådet

Vi tror på, at patienter og pårørende har en unik og vigtig viden om vores afdeling. Patienter og pårørende ved, hvad der gør en forskel, når man kommer på sygehuset. Det er vigtigt, at personalet samarbejder med patienter og pårørende om deres erfaring med henblik på at skabe læring og forbedringer, så pleje og behandling kan blive så god som mulig.

Hvem er vi?

Brugerrådet er en gruppe af patienter og pårørende. Desuden deltager der en mindre gruppe af medarbejdere fra afdelingen. Det er både repræsentanter fra afdelingens ledelse samt medarbejderrepræsentanter.

At blive brugerrådsrepræsentant foregår efter annoncering i afdelingens afsnit via opslag og informationsskærme samt via sygehusets internetside og sociale medier, hvor interesserede kan henvende sig.

Aftale om at være med i rådet indgås for 2 år ad gangen.

Formand og næstformand bliver valgt blandt medlemmerne af brugerrådet.
Brugerrådet mødes 4 gange om året på OUH.

Hvad arbejder vi med?

Brugerrådet arbejder med emner, som har betydning i hele afdelingen, og som kan gavne alle patienter og
pårørende, der kommer i afdelingens afsnit.

Emnerne kan f.eks. være:

  •  Informationsmateriale til patienter og pårørende
  • Udvikling af afdelingens hjemmeside
  • Drøftelse af diverse brugerundersøgelser, f.eks. patienttilfredshedsundersøgelser
  • Gode idéer og forslag til forskningsprojekter
  • Idéer og forslag til forbedringer
  • Deltage i arbejdsgrupper
  • Nyt OUH
  • Nye initiativer, der kan støtte op om patienten først
  • Andre opgaver, som medlemmer brugerrådet synes er relevante

Afdelingens brugerråd samarbejder med OUH´s overordnede Patient- og Pårørenderåd.

Hvis du er patient eller pårørende på Nyremedicinsk Afdeling, og har du spørgsmål eller input til brugerrådets arbejde, er du velkommen til at skrive til os på mail.
 

Nyremedicinsk Afdeling Y

Sekretariatet


APPFWU01V