Skip til primært indhold

Psykiatrisk afdeling rykker endnu tættere på det nye OUH

Rejsegildet på Psykiatrisk Afdeling onsdag markerede, at Region Syddanmark er på vej i mål med generalplanen for psykiatriområdet. 21.000 nye kvadratmeter kommer til at give helt nye muligheder for behandling og for samarbejde på tværs af specialer.

Onsdag 23. august holdt Region Syddanmark rejsegilde på Psykiatrisk Afdeling i Odense. Den store nye psykiatriske afdeling bliver bygget som en integreret del af det nye OUH, så overgangene og samarbejdet mellem somatik og psykiatri bliver tætte og glidende.

Byggeriet understøtter patienternes behandling

I det nye byggeri kommer patienterne til at kunne være på den samme afdeling under hele deres indlæggelse, uanset hvordan deres tilstand ændrer sig under opholdet. Dette er ét af de aspekter, som er tænkt ind i byggeriet med direkte afsæt i Region Syddanmarks psykiatriplan, som er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere med indflydelse på deres egen behandling.

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark Mette Bossen Linnet (V) glæder sig over den måde, som behandlingen af patienterne er tænkt ind i byggeriet:

- De nye moderne rammer er skabt, så de blandt andet kommer til at understøtte vores fokus på at reducere tvang. Samtlige afsnit får deres eget sanserum, og vi får udearealer, hvor vi får mange forskellige muligheder i forhold til både nyttehave og motion, men også dyrke det rekreative ophold i naturen.

Når det samlede nye OUH står færdigt, vil det være med en fælles akutmodtagelse, som tager imod patienter med somatisk såvel som psykiatrisk sygdom, ligesom der bliver etableret et fælles sengeafsnit til behandling af patienter med spiseforstyrrelser.

Den nye 21.000 kvadratmeter store bygning kommer blandt andet til at rumme 142 sengestuer, som er placeret i grundplan, så alle patienter har direkte adgang til udearealerne. Ud over sengeafsnit skal bygningerne også huse Center for Digital Psykiatri, ECT-behandling og forsknings- og uddannelsesenheder.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er begejstret for de rammer, som regionen kommer til at kunne tilbyde patienter og personale:

- Vi har kunnet trække på erfaringerne fra etableringen af de øvrige nye psykiatriske afdelinger, vi som region har etableret, siden regionen blev dannet. For vi bliver heldigvis hele tiden klogere, både på behovene, udnyttelsen og hvad der giver de bedste rammer for borgerne og de bedste arbejdspladser for medarbejderne.

Partnerskab med private aktører

Den voksenpsykiatriske afdeling finansieres, opføres og drives i et offentligt-privat partnerskab (OPP). Partnerskabet blev indgået i 2021 mellem Region Syddanmark og pensionsselskabet Velliv samt entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, som blev de private partnere i projektet. De private partnere har foruden det økonomiske bidrag også været en del af udviklingsprocessen i forhold til byggeriet. Det er et samarbejde, som formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark Karsten Uno Petersen (S) har været særdeles tilfreds med:

- Vores partnere har videreudviklet på blandt andet sengestue-konceptet, som var en del af udbudsmaterialet. Der har været udvist stor viden og forståelse i forhold til den psykiatriske patients behov, og det har betydet, at sengestuerne er blevet overskuelige og indbydende med et godt udkig til udearealer og samtidig diskret i forhold til indkig. De mange valg og prioriteringer er blevet finpudset i samarbejde mellem region og OPP-holdet og er blot ét eksempel på det samarbejde, der har karakteriseret vores fælles projekt.

Efter planen får Region Syddanmark nøglerne overrakt af OPP-leverandøren sidst i 2024, så afdelingen kan tages i brug samtidig med det nye OUH.

En del af en større generalplan

Psykiatriske afdeling i Odense markerer færdiggørelsen af den samlede generalplan for Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark. Med døgnfunktioner i Middelfart, Aabenraa, Esbjerg, Vejle og Svendborg er der blevet ny- og ombygget i Psykiatrisygehuset for op mod 2,5 mia. kroner.

Afdelingschef i A. Enggaard Jens Skinnebach og ejendomsdirektør i Velliv Solveig Ranje samt regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og udvalgsformændene Karsten Uno Petersen (S) og Mette Bossen Linnet (V) på en af de nye sengestuer på psykiatrisk afdeling i Odense.

Afdelingschef i A. Enggaard Jens Skinnebach og ejendomsdirektør i Velliv Solveig Ranje samt regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og udvalgsformændene Karsten Uno Petersen (S) og Mette Bossen Linnet (V) på en af de nye sengestuer på psykiatrisk afdeling i Odense.

Foto: Maria Hedegaard

APPFWU01V