Skip til primært indhold

Uddannelse

Bioanalytikerstuderende på Klinisk Immunologisk Afdeling

Bioanalytikerstuderende


Klinisk Immunologisk Afdeling deltager i uddannelsen af bioanalytikere sammen med de øvrige laboratoriespecialer på OUH i Odense og Svendborg. Der optages bioanalytikerstuderende fra University College Lillebælt i Odense. Se mere herom på UCLs hjemmeside.

Bioanalytikerstuderende bliver i deres kliniske undervisning på KIA introduceret til en del af de forskellige laboratorieafsnit på afdelingen afhængigt af, hvilket semester de befinder sig på. Den studerende deltager ud fra læringsmål blandt andet i:

  • donortapning
  • fraktionering af blodkomponenter
  • transfusionsmedicin (fx blodtypebestemmelse, antistofscreening og forligelighedsundersøgelser)
  • smittescreeningsanalyser (fx HIV1/2, HBV, HCV, anti-HBc… etc.)
  • immundefektudredning
  • molekylærbiologiske teknikker
  • autoimmundiagnostik
  • transplantationsimmunologi

Nærmere information om selve uddannelsen.

APPFWU02V