Skip til primært indhold

Børne- og Ungemodtagelse

Afsnit for akut modtagelse af børn og unge 0 - 17 år

Telefon: 65 41 26 37

For ikke-akutte henvendelser: Hverdage kl. 8 – 10
For akutte henvendelser: Hele døgnet

Åbningstid: 07.30 - 23.30

Kløvervænget 23C, indgang 54
5000 Odense C

Mere information

Børne- og Ungemodtagelsen er et akut modtageafsnit for børn og unge i alderen 0-17 år.

Børnene henvises fra egen læge eller vagtlæge og kan desuden have ”åbne indlæggelser”. Børnene kommer overvejende med infektionssygdomme, vejrtrækningsproblemer og luftvejssygdomme.

Det akutte modtageafsnit modtager dagligt 10-50 patienter, hvoraf en væsentlig del  (ca. 40 %) udskrives efter få timers observation og undersøgelse ved speciallæge.

Børn, som ikke kan hjemsendes, indlægges fortrinsvist på sengeafsnit HM4.

Ved ankomst modtages I af en sygeplejerske, som måler jeres barns vitale værdier, observerer barnets tilstand og taler med jer om årsag til indlæggelsen, så personalet ud fra dette kan prioritere rækkefølgen af de indlagte børns behov for tilsyn af læge.

Børnene tilses altså ikke af læge i den rækkefølge, som I ankommer, men ud fra barnets tilstand, så de mest akut syge børn tilses før de mindre syge børn. Til samtalen med sygeplejersken aftaler I, hvilke plejemæssige tiltag, som allerede fra starten iværksættes.

Når barnet bliver tilset af en læge, tager vi stilling til hvilke undersøgelser, barnet skal have foretaget. Det kan f.eks. være urinprøve, røntgenundersøgelser og/ eller blodprøver. Hvis barnet skal have taget blodprøver tilbyder vi om muligt lokalbedøvende creme.

Når svarene på diverse prøver kommer, lægger vi en videre plan for forløbet. Der bliver taget stilling til evt. behandling, samt om barnet skal indlægges eller kan udskrives til fortsat pleje og behandling i hjemmet.

Mindst én forælder er sammen med barnet i børnemodtagelsen og inddrages som samarbejdspartner om pleje og behandling.

Afdelingssygeplejerske Mia Røge Østergård

Stedfortræder for afdelingssygeplejersken Caroline Futtrup Andersen

Overlæge Niels Fisker

APPFWU01V