Skip til primært indhold

Børne- og Ungemodtagelse

Afsnit for akut modtagelse af børn og unge 0 - 17 år

Telefon: 65 41 26 37

For ikke-akutte henvendelser: Hverdage kl. 8 – 10
For akutte henvendelser: Hele døgnet

Åbningstid: 07.30 - 23.30

Kløvervænget 23C, indgang 54
5000 Odense C

Mere information

Børne- og Ungemodtagelsen er et akut modtageafsnit for børn og unge i alderen 0-17 år.

Børnene henvises fra egen læge eller vagtlæge og kan desuden have ”åbne indlæggelser”. Børnene kommer overvejende med infektionssygdomme, vejrtrækningsproblemer og luftvejssygdomme.

Det akutte modtageafsnit modtager dagligt 10-50 patienter, hvoraf en væsentlig del (ca. 40 %) udskrives efter få timers observation og undersøgelse ved speciallæge.

Børn, som skal indlægges efter opholdet i Børne- og Ungemodtagelsen, bliver fortrinsvist indlagt på sengeafsnit HM4.

Ved ankomst bliver I modtaget af en sygeplejerske, som observerer barnets tilstand, måler vitale værdier og taler med jer om årsagen til indlæggelsen. Ud fra dette vurderer personalet hvilke børn, der først skal ses af en læge, og hvilke, der godt kan vente lidt længere.

Børnene bliver altså ikke set af en læge i den rækkefølge, som I ankommer, men efter barnets tilstand, så de mest akut syge børn bliver set før de mindre syge børn. Til samtalen med sygeplejersken aftaler I, om der er nogle plejemæssige tiltag, som allerede kan sættes i gang, før lægen kommer.

Når barnet bliver set af en læge, tager vi stilling til hvilke undersøgelser, barnet skal have foretaget. Det kan f.eks. være urinprøve, røntgenundersøgelser og/eller blodprøver. Hvis barnet skal have taget blodprøver, tilbyder vi lokalbedøvende creme.

Når svarene på de forskellige prøver kommer, lægger vi en videre plan for forløbet. Vi tager stilling til evt. behandling, og om barnet skal indlægges eller kan udskrives.

Mindst én forælder er sammen med barnet i Børne- og Ungemodtagelsen og bliver inddraget i plejen og behandlingen.

Oversygeplejerske Mia Røge Østergård

Stedfortrædere for oversygeplejerske Tina Skov (modtagelsen og Thea Lichtenstein (sengeafsnittet) 

Ledende overlæge Dorthe Grosen 

APPFWU01V