Skip til primært indhold

Når I og jeres barn skal i behandling

Når jeres praktiserende læge eller en børneafdeling fra et andre hospitaler har henvist dig/jeres barn, får I et indkaldelsesbrev fra os. Vi anbefaler, at I læser brevet igennem, da det indeholder information om, hvor og hvornår I skal møde, og hvordan I forbereder jer til besøget.

Jeres første besøg på afdelingen foregår på børneambulatoriet på Odense Universitetshospital. Ambulatoriet er et undersøgelses- og behandlingssted, hvor vi gennemfører udredning, behandling og kontrol af børneurologiske lidelser uden indlæggelse. Her vil en læge tale med jer om barnets symptomer og lave nogle indledende undersøgelser. Ud fra undersøgelserne vil lægen sammen med jer planlægge barnets videre behandlingsforløb.

Vi har en række behandlinger, som vi kan tilbyde i tilfælde af:

  • Forhudsforsnævring
  • Manglende testikler i pungen
  • Vandbrok
  • Årebrok

Patientpjecer

Læs mere om behandlingerne under patientinformationer 

Hvis jeres barn skal opereres, foregår det ambulant via det dagkirurgiske operationsafsnit OLAV. Under besøget i børneambulatoriet får I udleveret informationsmateriale om operationsforløbet. Vi vil så vidt muligt planlægge en operationsdato sammen med jer. Vær opmærksom på, at jeres barn skal være fastende til operationen.

På operationsdagen møder I og jeres barn ind i OLAV, hvor I skal scanne barnets sygesikringskort og tage plads i venteområdet. Herefter tager en sygeplejerske imod jer og gør jeres barn klar til operation. Forud for operationen kommer lægen, der skal operere jeres barn og narkoselægen, som skal bedøve jeres barn og snakker med jer. Når jeres barn skal bedøves, må en af forældrene være på operationsstuen, indtil barnet sover. Efter operationen kommer barnet på opvågningsafsnittet, hvor forældrene også er velkomne. Her holder sygeplejerskerne øje med, at jeres barn har det godt, og hvornår barnet er klar til at komme hjem.

Hvis jeres egen læge eller vagtlæge vurderer, at jeres barn skal ses akut, bliver I henvist til børnemodtagelsen. Her vurderes jeres barn, og der tages stilling til, om barnet skal indlægges. I skal medbringe toiletsager og en liste over medicin.

Børn er altid velkommen til at tage et familiemedlem med til både undersøgelser, operation, indlæggelser og efterkontrol.

APPFWU01V