Skip til primært indhold

Intensivafsnittene

Her kan du læse om vores forskellige intensivafsnit

Intensivafsnit ITA1, ITA2, ITA3 og VITA:

Disse intensive afsnit behandler voksne, der er kritisk syge, og som har behov for observation, diagnostik, behandling og pleje. Dette kan blandt andet være pga. organsvigt i hjerte-kredsløb, lunger og nyrer.

Det er hovedsageligt voksne patienter fra alle afdelinger på Odense Universitetshospital, men her findes også patienter fra hele Region Syddanmark og indimellem fra de øvrige regioner, da Odense Universitetshospital har landsdelsfunktion inden for intensiv-specialet.

Personalet er specialister i at pleje og behandle patienter, der fx har gennemgået større operationer eller er ramt af livstruende sygdom, og som derfor har behov for tæt observation, behandling og pleje døgnet rundt.

Kontakt:
Intensivafsnit ITA1, ITA2, ITA3, telefon: 65 41 38 50
Intensivafsnit VITA, telefon 65 41 24 11
 

Intensivafsnit BRITA:

BRITA er afdelingens børneintensivafsnit. BRITA modtager børn i alderen 0-16 år med behov for intensiv overvågning, fx efter en operation.

Personalet er specialister i at pleje og behandle børn, og de arbejder ud fra familiecenteret sygepleje, hvor plejen planlægges ud fra hele familiens behov, og hvor samarbejdet med familien er i fokus.

Kontakt: 
Intensivafsnit BRITA, telefon: 65 41 38 50

APPFWU01V