Skip til primært indhold

Intensivafsnittene

Afdeling V har seks intensivafsnit med forskellige specialer. Personalet er specialister i at pleje og behandle kritisk syge, samt patienter, der har gennemgået større operationer, inden for alle specialer. Læs mere om de forskellige intensivafsnit nedenfor.

Intensivafsnit ITA1, ITA2 og ITA3

ITA1, ITA2 og ITA3 er for kritisk syge voksne patienter, der har behov for tæt observation, overvågning og specialiseret intensiv pleje og behandling hele døgnet.

I afsnittet kan du møde
Intensivlæger og -sygeplejersker, speciallæger inden for medicinske sygdomme, sekretærer, fysio- og ergoterapeuter, serviceassistenter og studerende/elever.

Her finder du os
J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, 1. sal
Telefon: 65 41 38 50

 

Intensivafsnit VITA

I afsnittet kan du møde
Intensivlæger og -sygeplejersker, speciallæger inden for hjerte-, lunge- og karsygdomme, sekretærer, fysio- og ergoterapeuter, serviceassistenter og studerende/elever.

Her finder du os
J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 45, stuen
Telefon 65 41 24 11

 

Intensivafsnit BRITA

BRITA er afdelingens børneintensivafsnit. BRITA modtager børn i alderen 0-16 år med behov for intensiv overvågning, fx efter en operation.

Personalet er specialister i at pleje og behandle børn, og de arbejder ud fra familiecenteret sygepleje, hvor plejen planlægges ud fra hele familiens behov, og hvor samarbejdet med familien er i fokus.

I afsnittet kan du møde
Intensivlæger og -sygeplejersker, speciallæger inden for børnesygdomme, sekretærer, fysio- og ergoterapeuter, serviceassistenter og studerende/elever.

Her finder du os
J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, 1. sal
Telefon: 65 41 38 50

 

Intensivafsnit NIA

Intensiv afdeling for kritisk syge patienter med sygdomme i hjerne, rygmarv og nervesystem.

Funktionsområder
Specialafdeling for alle kritisk syge neurokirurgiske patienter med behov for højt specialiseret behandling, overvågning og pleje.

I afsnittet kan du møde
Læger, specialuddannede sygeplejersker, sygeplejersker, sygeplejesekretær, anæstesioverlæge og - afdelingslæger, fysio- og ergoterapeuter, neuropsykolog, serviceassistenter og studerende/elever.

Særlige forhold i løbet af døgnet
Der er stuegang hver formiddag og aften samt konstant lægeligt beredskab til stede i afsnittet.

Antallet af besøgende på stuen aftales med personalet, dette er helt afhængigt af patientens tilstand.

Kontakt til indlagte patienter
Afsnittets telefonnummer 65 41 25 12.

Her finder du os
Kløvervænget 47, Indgang 44, 1. sal (Vestfløjen)
Telefon: 65 41 25 12

 

Generelt for alle intensivafsnittene

Besøgstid
Besøg efter aftale med personalet.

Antallet af besøgende på stuen aftales med personalet, dette er helt afhængigt af patientens tilstand.

Åbningstid
Alle afsnit har åbent hele døgnet alle ugens dage. 

Telefontid
Alle afsnit kan kontaktes hele døgnet. 

Under indlæggelse - væsentlige oplysninger/forholdsregler
Afsnittene har egne opholdsstuer.

APPFWU01V