Skip til primært indhold

Læs afdelingens patientinformation

Læs om hjertemedicinsk patientinformation, undersøgelser, pleje og behandling.

Arbejdstest på motionscykel med måling af iltoptagelse
Formålet med en arbejdstest er, at vurdere hvordan hjerte- og lungekredsløbet fungerer i forbindelse med fysisk belastning

Arbejdstest på motionscykel
Formålet med en arbejdstest er, at vurdere hvorledes hjertet fungerer i forbindelse med fysisk belastning

Blodtryksmonitorering over 24 timer
Blodtryksapparat, som ved hjemmemonitorering måler blodtrykket gennem et døgn

Brugadas syndrom (ajmalintest)
Hjertekardiogram måles hvert minut over ti minutter mens der gives medicin for at afklare om du har Brugardas-syndrom som kendetegnes ved meget hurtig hjerterytmeforstyrrelse.  

Hjemmemonitorering af ICD
Det er muligt at overføre informationer fra ICD til PC via en hjemmemonitoreringsboks

Langtids-hjerterytme-overvågning 
En optager som registrerer din hjerterytme døgnet rundt i ét eller flere døgn

Lungescintigrafi
Undersøgelse af lungerne, som foregår på Nuklearmedicinsk Afdeling

Myokardieskintigrafi
Undersøgelse af hjertet, som foregår på Nuklearmedicinsk Afdeling, foregår over to dage (stress/hvile)

Overvågning af hjerterytmen (fjerntelemetri)
Overvågningen foregår, mens du er indlagt, og bliver dagligt gennemgået af en læge på hjerteafdelingen

Tilt table test
Tilt table test er en metode til at undersøge årsagen til tilbagevendende besvimelse eller nærbesvimelse

Udtagning af vævsprøve fra hjertemusklen (myokardiebiopsi)
Vævsprøven bruges til at stille diagnose på specifik hjertemuskelsygdom

Ultralydscanning af hjertet med belastning (belastningsekkokardiografi)
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvordan hjertet fungerer i forbindelse med fysisk belastning

Ultralydsscanning af hjertet via spiserøret (TEE)
Formålet med undersøgelsen er at undersøge funktioner af dine hjerteklapper og din hjertemuskel

Ultralydsscanning af hjertet (ekkokardiografi / TTE)
Formålet med undersøgelsen er at vurdere hjertemusklens pumpefunktion og hjerteklappernes funktion

Undersøgelse af trykforholdene i hjerte-lungekredsløbet
Dyberegående undersøgelse af hjerte og hjerteklapper

 

 

Referencedosimetri og patientdoser

Gennemsnitlige doser til de enkelte procedurer i Kard.Lab.

Akut ballonudvidelse (PCI) ved akut blodprop i hjertet
Til dig som har fået foretaget akut ballonudvidelse af en eller flere af hjertets kranspulsårer og eventuelt fået indsat stent

Behandling af betændelse i hjertet med antibiotika i tabletform
For nogle patienter kan sidste del af behandlingen foregå som tabletbehandling


Behandling af SCAD - spontan coronar arterie dissektion
Symptomer på SCAD vil oftest være pludseligt indsættende brystsmerter. Behandling as SCAD er ofte medicinsk.

Behandling af utæt mitral- eller tricuspidalklap 
Bekrivelse af forskellige behandlingsformer til behandling af utæt mitralklap eller utæt trikuspidalklap

Behandling med biventrikulær ICD
En biventrikulær ICD er en enhed, der kombinerer en ICD og en biventrikulær pacemaker

Behandling med biventrikulær pacemaker
En pacemaker er et lille batteri med en avanceret elektronik, der indopereres under huden øverst på brystkassen

Behandling med ICD
ICD er en forkortelse for "implanterbar Cardioverter Defibrillator", det vil sige en indopereret hjertestarter

Behandling med Micra-pacemaker (ledningsløs pacemaker)
En ledningsløs pacemaker overvåger din hjerterytme og giver strøminpulser, når pulsen bliver for langsom

Behandling med Midodrin (Gutron, Hypotron)
Behandlingen styrer dit blodtryk og forhindrer blodtryksfald

Behandling med pacemaker
En pacemaker er et lille batteri med en avanceret elektronik, der indopereres under huden øverst på
brystkassen


Behandling med subkutan ICD
Ved en subkutan ICD ligger både ICD-enheden og elektroden under huden på brystkassen og kan give stød ved alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

Skift af subkutan ICD

Den subkutane ICD fjernes og en ny indsættes samme sted. 

DC-konvertering
Ændring af hjerterytmen ved elektrisk stød

Fjernelse af pacemakerledning (ekstraktion) i fuld narkose
Til dig der skal have fjernet en eller flere ledninger i din pacemaker/ICD

HIS-ablation
Overbrænding af ledningsbundt i hjertet efter implantation af pacemaker

Implanterbar loop recorder
Loop recorder er en metode til langtidsovervågning af hjerterytmen

KAG og PCI
Ved KAG undersøger vi om der er forsnævring af hjertets kranspulsårer og ved behov laves en ballonudvidelse

Lukning af venstre hjerteaurikel ved atrieflimren
Visse patienter med atrieflimren har gavn af lunkning af venstre aurikel for at mindske risikoen for blodpropper

Permanent trykmåler i lungekredsløbet (CardioMEMS)
Censor der registrerer trykket i lungekredsløbet og er indikator for hjertesvigt

Pulse-Field-Ablation (PFA) forkammerflimren ved lungeveneablation
Korte strømimpulser der påvirker hjertemuskelceller så de går til grunde

PFO-lukning (Persisterende Foramen Ovale)
Hul i skillevæggen mellem hjertets forkamre lukkes

Skift af pacemaker/ICD inkl. biventrikulær
Batteriet er ved at være brugt op og derfor skiftes enheden

Varmebehandling ved forkammerflimren - ablation/lungeveneisolation
Behandlingen udføres gennem et hul i forkammerets skillevæg

Varmebehandling ved hjerterytmeforstyrrelser - ablation
For at lokalisere rytmeforstyrrelsen fremprovokeres den, hvorefter den behandles med varme

Varmebehandling ved rytmeforstyrrelse i hjertets hovedkamre - VT ablation
Rytmeforstyrrelsen lokaliseres og der foretages opvarmning for ar bryde de elektriske impulser

Aortadissektion - en rift i hovedpulsåren
Til dig som er blevet indlagt med en rift i hovedpulsåren

Arvelige hjertesygdomme
Nogle hjertesygdomme er arvelige og skyldes ændringer i arveanlæggene (mutationer)

Atrieflimrenklinikken
Her vil vi tale med dig om, hvad sygdommen betyder for dig og hvordan du lever med den

Betændelse i hjertet (endocarditis)
Endokardit er en betændelsessygdom i hjertet. Betændelsen skyldes en ansamling af bakterier, som typisk sætter sig på hjerteklapperne, og derved kan forstyrre hjerteklappernes funktion

Blodprop i lungen
De hyppigste symptomer på blodprop i lungen er pludselig stakåndethed og brystsmerter ved vejrtrækning

Forebyggelses- og Efterbehandlingsambulatorium (FOBA)
Samtale med sygeplejerske om dit sygdomsforløb og risikofaktorer samt planlægning af det videre individuelle forløb


Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika
Har du været indlagt med betændelse i hjertet, kan den sidste del af behandlingen for nogle patienter foregå i hjemmet

Ris og Ros - pjece til patienter og pårørende
Fortæl os, hvad du sætter pris på eller mener, vi kan gøre bedre

TAVI information - Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)
Operation med ny aortaklap gennem et rør/kateter

Vejledning - brug af nitroglycerin ved hjertekrampe (angina pectoris)
Nitroglycerin gives ved hjertekrampe som er et tegn på iltmangel til hjertets muskulatur

Vejledning til injektion af Fragmin
Sådan gør du, hvis du får ordineret behandling med Fragminindsprøjtninger

Velkommen til Afdeling B3
I denne pjece har vi samlet en række nyttige oplysninger, som er relevante i forhold til din indlæggelse på B3APPFWU02V