Skip til primært indhold

AI-forskningscentret CAI-X ved OUH og SDU får ansvar for kunstig intelligens i kæmpe EU-bevilling til bekæmpelse af kræft

CAI-X, det fælles innovations- og forskningscenter for klinisk kunstig intelligens ved OUH og SDU, får en nøglerolle i det tværeuropæiske konsortium, når det ambitiøse projekt EUCanScreen går i luften i juni 2024.

OUH Odense Radiologisk Afdeling, CAI-X og CIMT
OUH Svendborg Forskningsenheden Kirurgisk Afd. A

Et knap 300 millioner kroner stort EU-projekt skal bane vej for at forbedre screeningsprogrammerne for flere kræftformer

CAI-X, det fælles innovations- og forskningscenter for klinisk kunstig intelligens ved OUH og SDU, får en nøglerolle i det tværeuropæiske konsortium, når det ambitiøse projekt EUCanScreen går i luften i juni 2024.

EUCanScreen er en Joint Action, der involverer adskillige EU-lande, og skal tage fat på EU's centrale sundhedsudfordringer. Formålet med indsatserne er at udbrede de bedste erfaringer til flere europæiske lande, lægge grundstenene til at indføre allerede velfungerende screening for bryst-, livmoderhals- og tyktarmskræft i andre lande samt understøtte implementeringen af de nyeste anbefalede screeningsprogrammer for kræft i lungerne, prostata og mavesækken.

- OUH's rolle bliver at bidrage med forskning og viden om at anvende kunstig intelligens som en del af screeningsprogrammerne, som vi i en årrække har arbejdet med inden for både tarmkræft og brystkræft, siger Benjamin S. Rasmussen, klinisk forskningsleder i CAI-X. Desuden har vi på OUH og SDU udviklet en evidensbaseret model for, hvordan man evaluerer og validerer klinisk AI.

Den viden deler vi nu med 28 andre europæiske lande, så vi i fællesskab i Europa bliver bedre til tidligere at påvise og behandle kræft, fortæller han.

I projektet skal OUH blandt andet udbrede erfaringer fra at anvende AI til diagnostik af brystkræft samt videreudvikle evalueringsmodellen MAS-AI (Model for ASsessment of Artificial Intelligence) til en europæisk model, og teste den på kliniske use-cases i Europa.

Derudover skal projektet afdække barrierer i befolkningen for at deltage i screeningsprogrammer for kræft, udvikle optimeret og individualiseret patientinformation til fremtidens screeningsprogrammer og lave undervisningsforløb inden for kunstig intelligens og brystkræftscreening

Dansk foregangseksempel med internationalt niveau

Det er en stor anerkendelse, at OUH er udpeget som dansk foregangseksempel i et internationalt projekt i denne skala, fremhæver Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

- Det er en blåstempling af, at vi har samlet nogle af de allerdygtigste kræfter og bedriver forskning af højeste kvalitet på området. Vi er stolte af at skulle bidrage til så visionært og vigtigt et felt. Vores tilgang er, at AI skal bruges kliniknært og til gavn for patienterne, og det er i den grad i tråd med projektet, siger han.

Kunstig intelligens og kræftscreening har de seneste år fået tilført midler i flere nyere projekter i regionen, tilføjer Anja Lund, udvalgsformand for Digitaliserings- og Innovationsudvalget. Det gælder bl.a. inden for AI til mammografi og et eliteforskningscenter, der arbejder med kunstig intelligens og tarmundersøgelser.

- Vi har set et stort potentiale i AI i fremtidens sundhedsvæsen, og derfor har vi også politisk prioriteret at styrke og udvikle området. Det betyder, at vi i dag kan bygge videre på et meget stærkt og lovende fundament, siger hun.

Fakta om EUCanScreen

Projektet koordineres af University of Latvia og samler 29 lande (25 EU-medlemslande + Ukraine, Moldova, Norge og Island).

OUH er eneste danske partner inviteret med i projektet til at repræsentere de danske screeningsprogrammer samt bidrage med ekspertise omkring klinisk anvendt AI.  

Fra OUH deltager fire enheder:

  • Radiologisk Afdeling
  • Kirurgisk Afdeling A, Forskningsenheden i Svendborg
  • Centre for Clinical AI – CAI-X
  • Center for Innovativ Medicinsk Teknologi - CIMT

Det samlede budget for hele EUCanScreen er 288 millioner kroner (€38.749.916,70), hvoraf 80% er finansieret af EU4Health-programmet.

Lidt over 7 mio. DKK. tilgår CAI-X sammen med partnere på OUH og SDU, med 80% finansiering fra EU4Health-programmet. Projektet kører over 4 år med projektstart i juni 2024.

Kontakt

  • Peter Børker Nielsen, daglig leder i CAI-X, pbn@rsyd.dk, tlf. 2460 7692
  • Benjamin S. Rasmussen, forskningsleder i CAI-X, bsn@rsyd.dk, tlf. 2434 1749
  • Pressekontakten i Region Syddanmark, pressekontakt@rsyd.dk, tlf. 2162 5907

Læs mere her
https://cai-x.com/projects/current-projects/eucanscreen

APPFWU01V