Skip til primært indhold

Farmakologi

Hvilke funktioner varetager afdelingen

Farmakologi varetager funktioner i relation til rådgivning, forskning og undervisning inden for sundhedsvæsnet. Det er et udpræget tværfagligt speciale, som overordnet bidrager til at sikre en optimal anvendelse af lægemidler.

Har man som patient eller pårørende bekymringer eller spørgsmål til medicin, går kontakten til Farmakologi via egen læge. Dette er hensigtsmæssigt da egen læge er ansvarlig for behandling og opfølgning. Afdelingen tager sig således ikke af borgerhenvendelser.

Farmakologi har følgende tilbud der kunne være af relevans for patienter og pårørende:

·        Lægemiddelinformationen

·        Telefarmakologisk ambulatorium

·        Rådgivning vedr. COVID-19 vacciner og lægemidler til behandling af COVID-19

APPFWU01V