Skip til primært indhold

Knoglemarvsprøve

Formålet med at lave en knoglemarvsundersøgelse er at udtage væv til nærmere analyse

Værd at vide om knoglemarvsprøver

En knoglemarvsprøve er en undersøgelse i lokalbedøvelse, hvor lægen tager væv fra knoglen med en kanyle. Der tages prøver af den flydende knoglemarv inden i knoglerne samt af det hårde væv, du selv mærker som  knoglen. Prøven tages altid fra kroppens største knogle - hoften.

Undersøgelsen foregår oftest i Afdeling Q's  daghospital, og du må gerne tage en pårørende med. Der kan være ventetid før undersøgelsen. I ventetiden  kan du - og dine pårørende - være i vores opholdsstue.

Undersøgelsen varer ca. 30 min. Knoglemarvsprøven bliver taget fra selve hoftekammen. Du skal derfor ligge  på siden under undersøgelsen.

De fleste patienter føler, at undersøgelsen er lidt ubehagelig, og mange mærker et sug i forbindelse med, at knoglemarv suges op.

Når undersøgelsen er færdig, vil du få sat et lille  laster over indstiksstedet. Plasteret kan du fjerne næste dag.

Du kan genoptage dine aktiviteter, hvis du har lyst til det. Det er dog almindeligt at være øm eller at have lette  smerter i hoften.

Generne aftager gradvist i løbet af nogle dage. Hvis du har behov for smertestillende medicin, kan du tage håndkøbsmedicin, f. eks. 2 x 500 mg Panodil).

Du vil få svar på undersøgelserne i løbet af nogle uger. Du får en tid til dette i vores ambulatorium.

APPFWU01V