Skip til primært indhold

Ledelsesudviklingssamtaler / LUS

Bliv klogere på, hvordan vi bruger ledelsesudviklingssamtalen på OUH

Baggrund

På OUH har vi i de senere år haft fokus på ledelse og på at skabe rammerne for god ledelse. Det har vi, fordi vi tror på, at det er med til at skabe en god arbejdsplads og med til at sikre gode patientforløb af høj faglig kvalitet. Det er en fælles forpligtelse at sikre, at ledere på OUH har rum til at udfolde deres talent, får konkret feedback på deres udførte ledelse, og at de løbende udvikler deres lederskab.

Den årlige ledelsesudviklingssamtale (LUS) danner en ramme for, at ledere på OUH sammen med deres nærmeste leder får en grundig snak om, hvordan den enkelte leder lykkes og trives i sit daglige ledelsesvirke. LUS er en særlig anledning til fælles refleksion og nysgerrig dialog som supplement til den daglige ledersparring. Man gør status, og man forpligter sig i fællesskab på konkrete ambitioner for det kommende års ledelsesudvikling.

På OUH står god ledelse på to ben. Man skaber resultater gennem andre i overensstemmelse med patientpyramiden, og man udfolder sit lederskab med en ledelsesadfærd i overensstemmelse med OUH’s ledelsesgrundlag.
De to ben udgør et hele, er hinandens forudsætninger, og både præstation og ledelsesadfærd er derfor centrale nøglebegreber i LUS.

Præstation og ledelsesadfærd

Ved ledelsesudviklingssamtalen har leder og leders leder en dialog om præstation og ledelsesadfærd. Præstation handler bl.a. om, hvordan lederen tager ansvar for målopfyldelsen i eget område, i egen afdeling og på tværs af OUH. F.eks. hvordan lederen understøtter arbejdet med patientsikkerhed, patienttilfredshed og økonomi.
Ift. ledelsesadfærd er fokus på, hvordan lederen samlet set lever op til den ønskede ledelsesadfærd med afsæt i OUH’s ledelsesgrundlag – internt i egen afdeling samt på tværs af OUH.

Handleplan

Ved ledelsesudviklingssamtalen udfylder leder og leders leder i fællesskab en handleplan med fokusområder for lederens udvikling. 
Opfølgning på handleplanen skal ske løbende og ikke først ved næste års LUS. Der skal hele tiden være fokus på, om aftalerne i handleplanen stadig er meningsfulde for lederen og for afsnittet/afdelingen.

APPFWU02V