Skip til primært indhold

Uddannelse

Uddannelse

Afdelingens læger deltager i undervisning af medicinstuderende ved Odense Universitet på 10., 11., 12. og 13. semester.

Afdelingens lægelige uddannelsesstillinger består af 6 introduktionslæger, 2 kursusreservelæger og 8 1. reservelæger i Medicinsk Endokrinologi.

Overlæge Pernille Hermann er uddannelsesansvarlig overlæge i Endokrinologisk Afdeling M.

Der foreligger uddannelsesprogrammer for alle stillinger, og der gennemføres regelmæssigt medarbejdersamtaler.

I sengeafsnit MCS uddannes sygeplejestuderende og assistentelever.
Funktionen som klinisk vejleder og praktikvejleder varetages af 2 sygeplejersker i afsnittet.

I M-ambulatoriet og Ernæringsenheden uddannes sygeplejestuderende. Funktionen som klinisk vejleder varetages af en sygeplejerske i M- ambulatoriet.

Afdeling M deltager desuden i uddannelsen af kliniske farmeceuter.


Derudover deltager afdelingens personale i undervisning ved en lang række formaliserede kurser i ind- og udland inden for alle områder af endokrinologien.

APPFWU01V