Skip til primært indhold

Uddannelse

Uddannelse og efteruddannelse i Fælles Akutmodtagelse

Fælles Akutmodtagelses vision er at være førende og innovative inden for bl.a. kompetencer og uddannelse. Derfor vægter vi efteruddannelse og kompetenceudvikling højt.  

Al plejepersonale skal deltage i den regionale introuddannelse for sygeplejersker og SOSU-assistenter. Her opnår kursisten viden om organisationen Fælles Akutmodtagelse, terminologier i Fælles Akutmodtagelse samt en grundforståelse for akutsygeplejerskens kerneområde og virkefelt.

Vores personale deltager også i bl.a. triageundervisning, teamtræning i medicinsk nødkald, ATCN-kurser, behandler-kurser, simulationstræning og Cetrea-undervisning.

For yderligere oplysninger om kvalifikationer og kompetenceudvikling i Fælles Akutmodtagelse, se kapitel 1.03.06 Kvalifikationer og kompetence i vores Infonet-håndbog.

Vi afholder årligt master class i Akutmedicin for speciallæger. Emnet for 2021 er Vertigo og synkope samt Outreach services.

APPFWU02V