Skip til primært indhold

Generel patientinformation om knoglesygdomme

Udredning og behandling af knoglesygdomme

I klinikken diagnosticer og behandler vi sygdomme kalkstofskifte og knogler.

Osteoporose (knogleskørhed) er den hyppigste sygdom indenfor området og vi scanner næsten 10.000 patienter om året med henblik på at diagnosticere eller kontrollere tilstanden.
I de fleste tilfælde sendes svaret til egen læge eller den Sygehusafdeling, der har bestilt scanningen.
Svære eller komplicerede tilfælde af osteoporose behandles i vores afdeling, ligesom vi modtager udvalgte patienter fra andre hospitaler i Region  Syddanmark.

Hvis du har osteoporose eller skal undersøges for dette, kan nu med fordel orientere dig i ’Mit sygehus’ eller Sundhedstyrelsens app ’Mine Knogler’ .

Sygdomme i kalkstofskiftet medfører typisk for højt eller for lavt kalkindhold i blodet. I klinikken undersøger og behandler vi årsagerne hertil. Det kan f.eks dreje sig om over- eller underproduktion af parathyroideahormon eller D-vitamin mangel.

 

Funktionsansvarlig overlæge

Pernille Hermann

Overlæge

Endokrinologisk afdeling M


65 41 43 63
APPFWU01V