Skip til primært indhold

Når du skal i behandling hos os

Når den praktiserende læge, vagtlæge eller andre hospitalsafdelinger har henvist dig, får du et indkaldelsesbrev fra os. Vi anbefaler, at du læser indkaldelsen igennem, da den informerer dig om, hvor og hvornår du skal møde, og hvordan du forbereder dig til besøget.

Dit første besøg foregår på vores ambulatorie enten på Odense Universitetshospital eller Svendborg Sygehus. Her vil en læge og sygeplejerske tale med dig om dine symptomer, lave nogle indledende undersøgelser og tale om dit videre behandlingsforløb. Ambulatoriet er et undersøgelses - og behandlingssted, hvor vi udfører de indledende samtaler og kontrolforløb.

I nogle tilfælde vil lægen foreslå, at der tages en vævsprøve for at undersøge din nyre. I andre tilfælde planlægger lægen en operation i fuld bedøvelse. Dette får du information om ved et af dine ambulante besøg.

Vi har en række behandlinger, som kan være relevante for dig afhængig af, hvad du fejler.

  • Dræn i nyren i lokalbedøvelse
  • Frysebehandling af kræftknude i nyren i let rus og lokalbedøvelse
  • Åben operation
  • En kikkertoperation

Lægen beslutter dit videre behandlingsforløb sammen med dig.

Patientpjecer 

Læs mere om behandlingerne under patientinformationer

Planlagt indlæggelse 

Indlæggelsen foregår dels på vores ambulatorie, operationsafsnit og sengeafsnit på Odense Universitetshospital. På operationsdagen møder du ind på vores ambulatorium, hvor du skal skanne dit sygesikringskort og tage plads. En portør vil tage imod dig og følge dig til operationen. Efter operationen indlægges du på vores sengeafsnit, eller du vil blive observeret i fælles dagklinik eller ambulatoriet, indtil du er klar til at komme hjem igen.

Inden indlæggelsen modtager du en informationsmappe med pjecer. Heri kan du læse om, hvorvidt du skal møde fastende, om du skal bedøves, hvor lang tid operationen varer og forventede eftervirkninger. Det er vigtigt, at du læser pjecerne godt igennem inden, så du får en god forståelse af dit behandlingsforløb. 

Akut indlæggelse

Hvis du har behov for akut indlæggelse, kan det foregå via kontakt til din egen læge eller vagtlæge. Du skal medbringe toiletsager og en liste over din vanlige medicin. 

Efter behandlingerne vil du jævnligt komme til kontrol og samtaler hos os for at se, hvordan du har det. Lægen tilrettelægger dit individuelle kontrolforløb sammen med dig.

Du er altid velkommen til at tage et familiemedlem eller god ven med til både undersøgelser, behandlinger, indlæggelser og efterkontrol. Det er en god ide at en person, der står dig nær, deltager i samtalerne, da det kan være en stor hjælp for dig og dine nærtstående og kan gøre det lettere for jer at fortsætte samtalen bagefter. 

APPFWU01V