Skip til primært indhold

Uddannelse

For alle faggrupper

Webtilgængelige opgørelser kan rekvireres ved henvendelse til  ode.o@rsyd.dk   
Materialet på denne side kan muligvis ikke være webtilgængelige filer.

Læger

Uddannelse

Ortopædkirurgisk afdeling, OUH varetager uddannelsen af læger i basislægestilling, ortopædkirurgisk introduktions- og hoveduddannelsesstilling. Efter godkendt hoveduddannelse er man uddannet speciallæge.

Til hver stilling findes godkendte uddannelsesprogrammer i henhold til målbeskrivelserne (DOS Uddannelse)

For at kvalificere sig til introduktionsstilling kræves godkendt basisuddannelse, mens kvalifikation til hoved uddannelses stilling kræver godkendt introduktionsstilling som minimum. For yderligere information, se uddannelses-siden under Dansk Ortopædisk Selskab (DOS Uddannelse).
 
Alle stillinger har tilhørende kurser. Kurserne allokeres dels fra Videreuddannelsessekretariatet, Region Syd (Videreuddannelsen) og dels fra DOS til hoved uddannelses stillingerne.

Uddannelse med henblik på sub-specialisering indenfor specifikt fagområde foregår ved ansættelse i afdelingslægestilling. Uddannelsen følger fagområdets beskrivelse.

Alle stillinger bortset fra klinisk basislægestillinger opslås på www.laegejob.dk.

Undervisning

Afdelingen deltager i såvel den prægraduate undervisning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet som i den postgraduate undervisning dels dagligt i afdelingen og dels ved undervisning på de specialespecifikke kurser (kurser for kommende speciallæger i ortopædisk kirurgi), ved efteruddannelseskurser (E-kurser) og i andre sammenhænge.
 
 

Plejepersonale

Velkommen til afdeling O som sygeplejestuderende 

Vi er glade for studerende og elever og involverer jer i videst muligt omfang i afdelings sociale og kollegiale sammenhænge, og ønsker at være et rigtigt godt praktiksted der medvirker til at uddanne jer til dygtige sygeplejersker og assistenter.

Uddannelsesopgaven varetages af afdelingens engagerede kliniske vejledere, praktikvejleder og ad hoc vejledere.  På afdelingens individuelle afsnit arbejder vi målrettet med at videreudvikle vores pædagogiske kompetencer og faglige evidensbaserede niveau. Vi har fastlagte PBL seancer hvor studerende fra flere afsnit deltager. Vi arbejder også med læring på tværs af afsnit og har udveksling afsnittene imellem for at give jer en større indsigt i hele patientforløbet, fra indkaldelse til udskrivelse.

Uddannelserne foregår på ortopædkirurgisk afdeling i Odense på sengeafsnit O2 og O3, operationsgangen og i ambulatoriet/ dagkirurgi OLAV/ O4 modtagelse. I Svendborg på sengeafsnit O1 og i ambulatoriet. Du får som studerende/ elev altid én fast base som dit kliniksted.

Materiale til sygeplejestuderende

Sygeplejerskeuddannelsen, UCL, Odense
Her kan læse mere om uddannelsen som sygeplejerske på OUH. 

Sygeplejestrategi OUH

Materiale til sygeplejestuderende i Afdeling O

Generel klinisk studieplan Ambulatoriet Odense og Dagkirurgi OLAV 

Kompetence kvalifikationsmodel for sygeplejersker

Sengeafsnit O1 og Ambulatorium i Svendborg

Sengeafsnit O2

Sengeafsnit O3

Ortopædkirurgisk Operationsgang

Virginia Henderson - Behovsområder

Strategi for sygeplejen i Afdeling O

Sygeplejeetiske retningslinjer

Velkommen til afdeling O som Social og sundhedsassistentelev

Vi er glade for elever og involverer jer i videst muligt omfang i afdelings sociale og kollegiale sammenhænge, og ønsker at være et rigtigt godt praktiksted der medvirker til at uddanne jer til dygtige assistenter.

Uddannelsesopgaven varetages af afdelingens engagerede kliniske vejledere, praktikvejleder og ad hoc vejledere.  På afdelingens individuelle afsnit arbejder vi målrettet med at videreudvikle vores pædagogiske kompetencer og faglige evidensbaserede niveau. Vi har fastlagte PBL seancer hvor studerende og elever fra flere afsnit deltager. Vi arbejder også med læring på tværs af afsnit og har udveksling afsnittene imellem for at give jer en større indsigt i hele patientforløbet, fra indkaldelse til udskrivelse.

Uddannelserne foregår på ortopædkirurgisk afdeling i Odense på sengeafsnit O2 og O3, i ambulatoriet/ dagkirurgi OLAV/ O4 modtagelse. I Svendborg på sengeafsnit O1 og i ambulatoriet. Du får som elev altid én fast base som dit kliniksted.

Materiale til social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Her kan du læse mere om uddannelsen som social- og sundhedsassistent. 

Kompetence og kvalifikationsmodel for Social- og sundhedsassistenter

Strategi for sygeplejen i Afdeling O

 

Sundhedsadministrativ koordinator

Ortopædkirurgisk Afdeling deltager i uddannelsen af lægesekretærer samt sundhedsadministrative koordinatorer.

Afdelingen har elever/studerende i Odense og i Svendborg, som er i afdelingen i en periode på seks måneder for lægesekretæreleven, 30 uger sammenlagt for den studerende i 1. samt 4. semester.

Lægesekretæreleven/den studerende vil i forløbet være tilknyttet en af de kliniske sektorer. Derudover vil han/hun blive introduceret til administrative funktioner og kvalitetsarbejde alt efter, hvor langt i praktikforløbet den enkelte studerende er.

I afdelingen er der tilknyttet en elevvejleder/praktikvejleder, som planlægger det praktiske forløb, og som er til rådighed i uddannelsesmæssige sammenhænge.

Inden praktikstart vil den studerende komme til en velkomst-/forventningssamtale i afdelingen, og vil her få udleveret en plan for forløbet i afdelingen.

Sundhedsadministrativ koordinator - uddannelsen

Uddannelsen foregår på UCL 

APPFWU01V