Skip til primært indhold

Om afdelingen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er en tværgående laboratorieafdeling, der udfører diagnostik og klinisk mikrobiologisk og infektionshygiejnisk rådgivning. Vi betjener afdelinger på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus samt almen praksis, speciallægepraksis og flere fynske kommuner. Flere af afdelingens diagnostiske funktioner udføres tillige for hospitaler og almen praksis i den øvrige del af Region Syddanmark

KMA har ca. 130 medarbejdere fordelt på bioanalytikere, molekylærbiologer, sekretærer, læger og hygiejnesygeplejersker. Afdelingens produktion er stadig påvirket af pandemien; vi udførte i 2022 ca. 657.000 undersøgelser, hvoraf PCR for SARS-CoV-2 udgjorde lidt over en tredjedel.   

Laboratorievirksomhed

Laboratoriedriften er opdelt i følgende funktionsområder:

  • Prøvemodtagelsen, der også udfører den primære prøvebehandling
  • Bakteriologisk og mykologisk diagnostik (identifikation og resistensbestemmelser af bakterier og svampe) incl. bloddyrkninger
  • Molekylærbiologisk diagnostik (påvisning og karakterisering af bakterier, virus og parasitter)
  • Diagnostik af tarmpatogene bakterier (fx Salmonella og Campylobacter)
  • Serologisk diagnostik (påvisning af antistoffer mod mikroorganismer)
  • Parasitologisk diagnostik (fx påvisning af malaria, orm og ormeæg

Klinisk mikrobiologisk rådgivning

Afdelingens læger rådgiver kliniske afdelinger og praktiserende læger om diagnostik, behandling og forebyggelse af infektionssygdomme samt om infektionshygiejniske problemstillinger.

Afdelingen har døgnåbent.

Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed har følgende opgaver:

  • Rådgivning og undervisning af sundhedspersonale om infektionshygiejne
  • Udarbejdelse af retningslinjer på infektionshygiejneområdet
  • Opsporing af smitteudbrud og tilrettelæggelse af relevant indsats
  • Rådgivning om infektionshygiejniske spørgsmål ved alle ny- og ombygninger på OUH

Den Regionale MRSA-enhed

Den Regionale MRSA-enhed er forankret i Infektionshygiejnisk Enhed på OUH.

Forskning


På afdelingen udføres forskning inden for store områder af det klinisk mikrobiologiske interessefelt. Forskningen publiceres i anerkendte, internationale fagtidsskrifter.

Forskningsenheden

Link til forskningsenhedens hjemmeside

APPFWU02V