Skip til primært indhold

Kost og logi under indlæggelse

Én forælder eller anden voksen bliver indlagt og overnatter sammen med barnet eller den unge på stuen og deltager i pasningen og plejen under indlæggelen. Der er gratis mad til den medindlagte forælder til alle måltider, øvrig familie og besøgende kan købe hospitalsmad. Læs mere her:

På de fleste stuer er der kun plads til én overnattende forælder, men der kan - mod betaling - bestilles et værelse på hospitalets Patienthotel til den anden forælder: Spørg på sengeafsnittet, hvor I skal indlægges.

Vær opmærksom på, at mange stuer er flersengsstuer.

Barnet må gerne have sit eget tøj på under indlæggelsen.

Hold jeres sengestue ryddet, så der kan blive gjort rent. Slå forældresengen sammen om morgenen og stil ikke jeres ting på gulvet. Husk at lufte ud.

Særligt på neonatalafsnittet H5 og H6

Der er ikke mulighed for at overnatte på stuerne i H5. Vi tilbyder gratis overnatning til én forælder enten på mor/barn stue i H6, i et af vores to forældrerum, som ligger i tilknytning til afsnittet eller på patienthotellet.

Der er gratis mad til den medindlagte forælder til alle måltider. 

Øvrig familie og besøgende har mulighed for at købe mad fra hospitalets køkken, der bliver leveret på afsnittet:
Morgenmad: 40 kr.   -   Frokost: 50 kr.   -   Aftensmad 60 kr.

Læs her, hvordan du bestiller og betaler for mad

Der kan desuden købes mad i Minimarked, Cafeteria i forhallen og Café Svalerne på hospitalet. Læs mere

I må gerne have jeres eget mad med. Der er køleskab og ovn/mikroovn på afsnittene, som I må bruge.

Ved dagbehandling og ambulante besøg er der ingen forplejning.

Søskende, pårørende og venner er velkomne i dag- og aftentimerne, så længe de overholder de påbud, vi har angående smitsomme sygdomme m.m.

Vi har ingen faste besøgstider, men der skal naturligvis altid tages hensyn til barnets tilstand, og til de andre indlagte børn og deres forældre.

Det er vigtigt med god håndhygiejne, når man er på et hospital, så man ikke bringer smitte rundt mellem de syge børn og unge. Vask ofte hænder og håndled grundigt med sæbe og brug håndsprit.

APPFWU02V