Skip til primært indhold

Info

Information om Kæbekirurgisk Afdeling K, OUH

Info om afdelingen
Afdelingsledelse:

Christian Jakobsen
Cheftandlæge
Tlf: 65 41 34 77
Mail: Christian.Jakobsen@rsyd.dk

Kirsten Lildholdt
Oversygeplejerske, SD, MPQM
Tlf: 65 41 27 80
Mail: kirsten.lildholdt@rsyd.dk

Generel information om afdelingen


Tand-, mund- og kæbekirurgi er et tandlægefagligt speciale, der omfatter diagnostik og behandling af medfødte og erhvervede anomalier, traumatisk betingede læsioner, infektioner og benigne sygdomstilstande i tand-, mund- og kæberegionen.
Endvidere medvirker specialet i et lægefagligt samarbejde om behandling af maligne sygdomme i mund- og kæberegion.

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

Kæbekirurgisk Afdeling, OUH, varetager i et samarbejde med Kæbekirurgisk Afdeling, Esbjerg Sygehus, behandlingen af patienter fra Region Syddanmark.
Patienter bliver henvist internt på sygehuset, fra egen tandlæge, praktiserende læge, og øre-, næse-, halslæge.

Undersøgelse og behandling af patienter omfatter højt specialiserede funktioner:

  • Rekonstruktionskirurgi med anvendelse af HBO
    I tand-, mund- og kæbekirurgi er der følgende hovedopgaver:
  • Diagnostik og behandling af anomalier, læsioner, infektioner og sygdomme i tænder, mund og kæber
  • Behandling af frakturer i kæbeskelettet samt følgetilstande heraf
  • Behandling af traumatiske skader på tænder og disses støtteapparat samt på mundhulens bløddele
  • Behandling af benigne lidelser og infektiøse tilstande i relation til tænder, mund og kæber, inkl. kæbeled
  • Kirurgisk korrektion af medfødte og erhvervede kæbeanomalier og malokklusioner
  • Medvirken i det læge- og tandlægelige samarbejde omkring behandling af maligne lidelser i mund- og kæberegionen
  • Opgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik og kirurgisk behandling. 
APPFWU02V