Skip til primært indhold

OUH's Behandlingsråd

OUH's Behandlingsråd skal give sygehusets direktion anbefalinger om den bedst mulige behandling for de tilgængelige ressourcer - under hensyntagen til patientsikkerheden.

Behandlingsrådet skal:

 1. Vurdere nye behandlinger.
  Behandlingsrådet vil sikre, at der konsekvent udarbejdes mini-MTV i forbindelse med direktionsindstillinger om nye behandlinger.
  Behandlingsrådet vil rådgive OUH’s direktion i forbindelse med prioritering af ansøgninger til særlige puljer inden for behandlingsområdet.
 2. Udpege ineffektive behandlinger.
  Med udgangspunkt i ’Choosing Wisely’-projekter fra sammenlignelige lande og input fra kliniske afdelinger vil OUH’s Behandlingsråd årligt tage stilling til, om nogle teknologier kan afvikles.
 3. Modtage og behandle anbefalinger fra det nationale danske Behandlingsråd.
  Behandlingsrådet skal rådgive OUH’s direktion baseret på undersøgelser af behandlinger, tests og teknologier udført af det Nationale Behandlingsråd.
  Behandlingsrådet skal videregive OUH's direktions forslag til potentielle emner til Danske Regioners Behandlingsråd.

Grundlag for anbefalinger

Når OUH's Behandlingsråd vurderer nye sager, foregår det med udgangspunkt i en mini-MTV. Mini-MTV'erne udarbejdes af afdelingerne i samarbejde med økonomikonsulenter og fremsendes til sekretariatet for OUH's Behandlingsråd. Sekretariatet yder vejledning og rådgivning ift. udfyldelse af mini-MTV'erne. 

Læs mere om medicinsk teknologivurdering (MTV) her.

OUH’s Behandlingsråd består af

 • Michael Dall, formand 
 • En yderligere repræsentant fra OUH’s direktion, resten af direktionen har valgfri deltagelse
 • Ti ledende overlæger eller oversygeplejersker fra medicinske, kirurgiske og tværgående kliniske specialer
 • Ledende forskere fra kliniske afdelinger samt relevante centre og afdelinger
 • To patientrepræsentanter
 • De lægelige direktører fra Region Syddanmarks øvrige sygehuse inviteres som observatører

Behandlingsrådet på OUH har eksisteret siden 2020 og mødes otte gange årligt.

Formand for OUH's Behandlingsråd

Michael Dall

Lægelig direktør

Direktionen


28 73 22 34 Læs mere om Michael Dall

OUH's Behandlingsråd sekretariatsbetjenes af

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

Chefkonsulent, ph.d.

Klinisk Udvikling - Innovation & MTV


51 52 66 92
APPFWU02V