Skip til primært indhold

OUH's Behandlingsråd

OUH's Behandlingsråd skal give sygehusets direktion anbefalinger om den bedst mulige behandling for de tilgængelige ressourcer - under hensyntagen til patientsikkerheden.

Behandlingsrådet skal:

 1. Vurdere nye behandlinger.
  OUH's Behandlingsråd vil sikre, at der konsekvent udarbejdes mini-MTV i forbindelse med direktionsindstillinger om nye behandlinger.
  Behandlingsrådet vil rådgive OUH’s direktion i forbindelse med prioritering af ansøgninger til særlige puljer inden for teknologi- og behandlingsområdet.
 2. Udpege ineffektive behandlinger.
  Med udgangspunkt i ’Choosing Wisely’-projekter (Vælg Klogt, Kloke Valg og lignende) samt input fra kliniske afdelinger, vil OUH’s Behandlingsråd årligt tage stilling til potentielt forældede eller overflødige teknologier.
 3. Modtage og behandle anbefalinger fra Behandlingsrådet, der er det landsdækkende behandlingsråd.
  OUH's Behandlingsråd skal rådgive OUH’s direktion baseret på undersøgelser af behandlinger, tests, teknologier udført af Behandlingsrådet.
  OUH's Behandlingsråd skal give OUH’s direktion forslag om potentielle emner til Behandlingsrådet.

Grundlag for anbefalinger

Når OUH's Behandlingsråd vurderer nye sager, foregår det med udgangspunkt i en mini-MTV. Mini-MTV'erne udarbejdes af afdelingerne i samarbejde med økonomikonsulenter og fremsendes til sekretariatet for OUH's Behandlingsråd. Sekretariatet yder vejledning og rådgivning ift. udfyldelse af mini-MTV'erne. 

Læs mere om medicinsk teknologivurdering (MTV) her.

OUH’s Behandlingsråd består af

 • Michael Dall, formand 
 • En yderligere repræsentant fra OUH’s direktion, resten af direktionen har valgfri deltagelse
 • Ti ledende overlæger eller oversygeplejersker fra medicinske, kirurgiske og tværgående kliniske specialer
 • Ledende forskere fra kliniske afdelinger samt relevante centre og afdelinger
 • To patientrepræsentanter
 • De lægelige direktører fra Region Syddanmarks øvrige sygehuse inviteres som observatører

Behandlingsrådet på OUH har eksisteret siden 2020 og mødes otte gange årligt.

Formand for OUH's Behandlingsråd

Michael Dall

Lægelig direktør

Direktionen


28 73 22 34 Læs mere om Michael Dall

OUH's Behandlingsråd sekretariatsbetjenes af

Tue Kjølhede

Tue Kjølhede

Chefkonsulent, ph.d.

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5152 6692

Linda Houlind Hansen

MTV-konsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


2023 8722
APPFWU01V