Skip til primært indhold

Neurologiske undersøgelser

Undersøgelser der foretages på Neurologisk Afdeling i forbindelse med udredning af neurologiske sygdomme

Til en forundersøgelse hos os, vil du blive mødt af en læge eller medicinstuderende, som i tæt samarbejde med en speciallæge i neurologi, vil lægge en plan for dit videre forløb. Da vi er et Universitetshospital og vi hermed ser patienter på højst specialiseret niveau, kan det være, at du allerede ved forundersøgelsen vil blive vurderet til at blive set af en speciallæge. 

Til forundersøgelsen vil vi bl.a. tale om din sygehistorie, ligesom der vil blive lavet en grundig neurologisk undersøgelse af din styrke, dine reflekser, følesans, gangfunktion m.m.). Herefter vil der blive lagt en plan for din videre udredning.

Til forundersøgelsen vil der oftest blive taget blodprøver til den videre udredning. Du skal derfor være indstillet på, at der efter forundersøgelsen, vil blive bestilt tid til blodprøver samme dag.

Vi tjekker løbende blodprøvesvar, og skulle der være abnormiteter i blodprøverne, vil du blive kontaktet enten pr. telefon eller pr. brev. Er der ingen abnormiteter i blodprøverne, kan det ske, at du først vil modtage svar på blodprøverne, når vi har modtaget svar på samtlige undersøgelser, der er rekvireret i forbindelse med forundersøgelsen.

Hvis Neurologisk Afdeling har rekvireret en scanning på dig, er det også os, som skal give dig svaret på denne scanning.

Så snart lægen har modtaget svaret på scanningen, vil du blive kontaktet af lægen enten pr. telefon eller pr. brev.

Vi bestræber os på kortest mulig ventetid.

Når du har været til alle planlagte undersøgelser, der blev bestilt i forbindelse med din forundersøgelse, vil du blive indkaldt til svar hos en læge. I enkelte tilfælde kan det være aftalt med lægen, at du kontaktes pr. telefon eller pr. brev med svaret på undersøgelserne. Vi bestræber os på kortest mulig ventetid.

Efter der er kommet svar på samtlige undersøgelser fra forundersøgelsen, vil du oftest få en tid til kontrol i ambulatoriet til opfølgning. Her vil du få svar på de undersøgelser, som er bestilt på baggrund af de symptomer, som du har. Du vil i ambulatoriet møde en læge eller speciallæge fra afdelingen, og her vil vi sammen udarbejde en plan for din behandling samt om der skal ske yderligere udredning. Starter du op i behandling, vil du fremover blive indkaldt til løbende kontroller i afdelingen afhængigt af din sygdom.

Mange af vores kontrolforløb foregår ved en sygeplejerske. Sygeplejersken er i tæt samarbejde med lægen, så de sammen lægger en plan for dit forløb og din sygdom. Samtalen ved sygeplejersken tager altid udgangspunkt i dine behov og ønsker. Desuden får du hjælp til planlægning af dit forløb, hjælp til medicinregulering samt måling af blodtryk, udarbejdelse af øvelser mm.

EEG er en forkortelse af elektroencephalografi, hvilket er en måling af hjernes elektriske impulser.
Ved en EEG-undersøgelse kan man undersøge signaler fra hjernen. Undersøgelsen benyttes ofte til patienter, hvor man har mistanke om epilepsi.

Ved en EEG-undersøgelse ligger du ned under selve undersøgelsen. På hovedet vil der blive placeret små elektroder med creme, og i de fleste tilfælde vil der også blive placeret 2 elektroder på brystet til at måle hjertefrekvensen. De små elektroder opfanger de svage elektriske impulser i hjernen, hvilket aflæses og analyseres af neurofysiologen. Mens der måles, er det vigtigt at du er afslappet og du ligger med lukkede øjne. Ved de fleste EEG-undersøgelser vil vi bede dig om at hyperventilere (altså trække vejret kraftigt i 3 minutter), og vi vil stimulere dit syn med en lampe, som blinker med skiftende hyppighed.

Selve undersøgelsen er helt ufarlig og smertefri. Varigheden af undersøgelsen er ca. 1 time.

 Se yderligere information for EEG-undersøgelsen her

ENG er en forkortelse på elektroneurografi. En ENG-undersøgelse, er en undersøgelse, der måler nervefunktionen i dine arme og ben. Formålet med undersøgelsen er at påvise forandringer i nervefunktionen og derved bidrage til at stille en diagnose.

Under undersøgelsen vil du blive påført elektroder fast på huden forskellige steder på dine arme/ og eller dine ben. Dine nerver stimuleres derefter med elektriske impulser, disse elektriske impulser kan mærkes og give en mindre grad af ubehag. Impulserne er helt ufarlige og giver ingen gener efterfølgende.

Undersøgelsestiden afhænger af, hvor mange nerver du skal have undersøgt. Undersøgelsen tager oftest 1 time.

Du kan læse mere om ENG-undersøgelsen her

EMG er en forkortelse af elektromyografi. En EMG-undersøgelse er en undersøgelse af musklernes elektriske aktivitet. Formålet med undersøgelsen er at diagnosticere om der er sygdomsprocesser i selve musklen. Undersøgelsen foretages af en læge. En nål eller klæbeelektrode vil blive placeret forskellige steder i/på musklerne. Den aktivitet der fremkommer under aktiveringen af musklerne registeres og analyseres af lægen. Undersøgelsestiden afhænger af, hvor mange muskler der skal undersøges. Det kan varierer fra 0,5 time til 3 timer.

Undersøgelsen kan være forbundet med beskedne smerter gundet stikket gennem huden og de små strømstød, der vil blive givet i forbindelse med undersøgelsen. Der kan i nogle tilfælde være let ømhed i 1-2 dage, hvis der er anvendt nåle til undersøgelsen.

Du kan læse mere om EMG-undersøgelsen her

VEP er forkortelsen for visuelt evokerede potentialer.

Formålet med VEP- undersøgelsen er, at undersøge synsnervens funktion fra øjet og til hjernens specifikke område for syn. Under undersøgelsen sidder du på en stol og kigger på en skærm. Inden undersøgelsen starter, får du sat nogle elektroder på din hovedbund. Derefter vil vi teste begge øjne på skift ved at du skal fokusere på en plet på skærmen i kort tid. Billedet på skærmen vil stimulere din synsnerve til, at sende signaler til hjernen. Disse signaler bliver registret af vores elektroder. Det øje der ikke testes bliver dækket med en øjenklap.

Der er ingen bivirkninger ved undersøgelsen og den varer ca. 30 minutter.

Du kan læse mere om VEP-undersøgelsen her

SEP er en forkortelse af somato-sensorisk evokerede potentialer.

Det er en måling af centralnervesystemets ledning af elektriske impulser.

Formålet med undersøgelsen er, at undersøge følenervens evne til at lede elektriske signaler fra håndled/ankelled og til hjernen. Under undersøgelsen ligger du ned. Der sættes elektroder i dine knæhaser, ved kravebenene, på nakken, nedre del af ryggen, den ene hofte samt på din hovedbund. Herefter stimulerer vi med en elektrisk impuls ved håndled og ankelled, dette kan give en mindre grad af ubehag. Elektroderne vil måle dine følenervers evne til at lede signalet videre.

Der er ingen gener efter undersøgelsen og den er ganske ufarlig. Undersøgelsen varer ca. 1 time.

Du kan læse mere om SEP-undersøgelsen her

Ved en Duplex-undersøgelse måles blodets strømningshastighed i blodkarrene på halsen. Dette gøres ved hjælp af et Duplex-apparat med ultralydsteknik. Du ligger ned på et leje under hele undersøgelsen . Ultralydshovedet bevæges op og ned på begge sider af halsen.

Varighed af undersøgelsen er ca. 20-30 minutter.

Du kan læse mere om undersøgelsen Duplex-undersøgelsen her

Finder lægen indikation til, at der skal foretages en lumbalpunktur på dig, vil du modtage en indkaldelse hertil i din e-boks.

Får du blodfortyndende medicin, bedes du venligst kontakte afdelingen inden foretagelse af lumbalpunkturen.

Se venligst informationspjece vedrørende lumbalpunktur for nærmere information.

Ved skade og sygdom på hjernen kan det påvirke dine mentale funktioner. Du kan eksempelvis have sværere ved at huske, danne dig et overblik eller måske have svært ved at styre dit temperament. Ofte har påvirkningen stor betydning for, hvordan du kommer dig. Ved en neuropsykologisk undersøgelse, vil vi lave en vurdering af, hvordan du er påvirket. Til undersøgelsen taler vi med dig og dine pårørende om dit hidtidige liv samt de aktuelle vanskeligheder. Du skal ligeledes gennemføre et antal opgaver, som vil bringe forskellige funktioner i spil. Herefter vil samtalen samt resultatet af opgaverne ende ud i anbefalinger for den videre behandling eller genoptræning. Såfremt det er nødvendigt kan den neuropsykologiske vurdering bruges i samarbejde med fx det kommunale sundhedscenter eller jobcenteret.

APPFWU02V