Skip til primært indhold

Henvisning og forløb

Hvordan bliver du henvist og hvordan vil det foregå

Du henvises til Klinik for Senfølger via egen læge eller sygehus-/hospitalsafdeling.

I henvisningen ønskes følgende oplysninger (såfremt oplysning haves):

  • Symptomer/gener, der ønskes afdækket
  • Oplysning om tidligere kræft og kræftbehandling
  • Oplysning om allerede iværksatte tiltag mhp. bedring af generne
  • Oplysninger om andre sygdomme/komorbiditet

Forløb

Efter henvisning inviteres du, og hvis du ønsker det, en pårørende til en indledende samtale og undersøgelse i Klinik for Senfølger, hvor du vil blive mødt af to af klinikkens ansatte. Forud for samtalen bedes du udfylde et spørgeskema, som omhandler dine senfølger. Dine svar danner udgangspunkt for samtalen.

Herefter igangsættes evt. yderligere undersøgelser, henvisning til behandling i andre relevante afdelinger eller tilbud i kommunen. Du kan også få tilbudt et samtaleforløb ved klinikkens psykolog.

Forløbet efterfølges af en eller flere opfølgende samtaler med evaluering af evt. behandlingstiltag.

 

APPFWU02V