Skip til primært indhold

ERN-sekretariatet på OUH

Sekretariatet understøtter ERN-netværkene på OUH

OUH deltager i Europæiske Reference Netværk (ERN) igangsat af EU-Kommissionen. Netværkene er med til sikre behandling og forskning af høj international klasse.

ERN-netværk har til hensigt at fremme drøftelser om komplekse og sjældne sygdomme og lidelser, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer.

ERN-netværk er virtuelle netværk, der involverer sundhedsudbydere over hele Europa. Der er i dag etableret 24 reference-netværk, som dækker forskellige grupper af sjældne eller komplekse sygdomme. I alt deltager mere end 1.200 europæiske centre i netværkene.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: De Europæiske Reference Netværk (ERN) - Sundhedsstyrelsen

eller på EU-kommissionens hjemmeside: Oversigt over ERN - EU kommissionen

OUH deltager i følgende 9 ERN-netværk: (samlet OUH oversigt)

ERNICA - Netværk inden for arvelige og medfødte anomalier (Kirurgisk Afdeling A)
VASCERN - Netværk inden for multisystemiske karsygdomme (Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F)
ERN-SKIN - Netværk inden for hudsygdomme (Hudafdeling I og Allergicentret)
ERN-BOND - Netværk inden for knoglelidelser (H.C. Andersen Børne- og Ungehospital)
Endo-ERN - Netværk inden for endokrine sygdomme (H.C. Andersen Børne- og Ungehospital)
ERKNET - Netværk inden for nyresygdomme (Nyremedicinsk Afdeling Y)
ERN-Transplantchild - Netværk inden for transplantationer hos børn (Nyremedicinsk Afdeling Y)
ERN-ITHACA - Netværk inden for medfødte misdannelser og sjælden intellektuel funktionsnedsættelse (Klinisk Genetisk Afdeling)
ERN LUNG - Netværk inden for luftvejssygdomme (Lungemedicinsk Afdeling J (supporting member))


ERN-sekretariatet blev oprettet 1. januar 2023 og understøtter ERN-netværkene på OUH.

Sekretariatet er placeret på Klinisk Genetisk Afdeling.

Kontakt til ERN-sekretariatet:

Louise Lehmann Christensen

Overlæge, lægelig leder af CAKS

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 21 86

Susanne Kærn Christiansen

Ledelsessupporter

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 34 88

Generel kontakt:

ERN

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 24, 5000 Odense C


65 41 17 25
APPFWU01V