Skip til primært indhold

ERN-sekretariatet på OUH

Sekretariatet understøtter ERN-netværkene på OUH

OUH deltager i Europæiske Reference Netværk (ERN) igangsat af EU-Kommissionen, der kan være med til sikre behandling og forskning af høj international klasse.

ERN-netværk har til hensigt at fremme drøftelser om komplekse og sjældne sygdomme og lidelser, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer.

ERN-netværk er virtuelle netværk, der involverer sundhedsudbydere over hele Europa. Der er i dag etableret 24 reference-netværk, som dækker forskellige grupper af sjældne eller komplekse sygdomme. I alt deltager mere end 1.200 europæiske centre i netværkene.

OUH deltager i 9 forskellige ERN-netværk. Læs mere her

ERN-sekretariatet blev oprettet 1. januar 2023 og understøtter ERN-netværkene på OUH.

Sekretariatet er placeret på Klinisk Genetisk Afdeling.

Kontakt til ERN-sekretariatet:

Louise Lehmann Christensen

Overlæge, leder af CAKS

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 21 86

Susanne Kærn Christiansen

Ledelsessupporter

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 34 88
APPFWU02V